Prawo energetyczne: nowe zasady działania operatora na gazociągu jamalskim; prezydent podpisał ustawę

Prawo energetyczne: nowe zasady działania operatora na gazociągu jamalskim; prezydent podpisał ustawę
Źródło: Gaz-System
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego. Nowe przepisy zmieniają zasady działania operatora na gazociągu jamalskim. Przewidują m.in. zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale spółce Gaz-System.

Podpisana przez prezydenta ustawa przesądza m.in., że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora.

Zmiana ma pozwolić operatorowi systemu przesyłowego gazu – jest nim spółka Gaz-System – na przyłączanie nowych odbiorców końcowych, przy jednoczesnym przesunięciu środków na inwestycje infrastrukturalne służące pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego. Ustawa zakłada przerzucenie całości kosztów przyłączenia do sieci przesyłowej gazu na podmiot przyłączany. Obecnie ponosi on 25 proc. rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia.

Przepisy dotyczące relacji między Gaz-Systemem a EuRoPol Gaz

Kolejne przepisy dotyczą relacji między Gaz-Systemem a spółką EuRoPol Gaz – właścicielem gazociągu jamalskiego. Po 48 proc. udziałów w EuRoPol Gazie mają Gazprom i PGNiG, a 4 proc. – spółka Gas-Trading, w której większość udziałów ma PGNiG.

Zgodnie z ustawą, operator przesyłowy wyznaczony na sieci, której nie jest właścicielem, w obszarze swojego działania jest odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Zadaniem operatora będzie też ustalanie taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedłożenie jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Dotychczas taryfa na przesył Jamałem zatwierdzana jest dla Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz.

Zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale Gaz-Systemowi do 30 kwietnia

Regulacja zakłada zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale Gaz-Systemowi do 30 kwietnia 2022 r. Obecnie obowiązujące przepisy doprowadziły w 2019 r. do ustalenia przez Prezesa URE, z powodu braku porozumienia między stronami, takiej umowy na lata 2020-2022. Przepisy przewidują wydanie przez Prezesa URE do 31 sierpnia 2022 r. decyzji zastępującą umowę.

Ustawa zakłada, że właściciel będzie musiał złożyć depozyt – zabezpieczenie na wypadek, gdyby przychody z przesyłu gazu nie pokryły kosztów utrzymania gazociągu. Wówczas operator będzie korzystał z depozytu, aby pokryć koszty. Właściciel gazociągu, czyli spółka EuRoPol Gaz będzie obciążony kosztami utrzymania gazociągu w części niepokrytej przychodami z usług przesyłania, świadczonych przez operatora.

Źródło: PAP BIZNES