Prawa pasażera

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bruksela.02.400x300Środowe głosowanie unormowało kwestie skarg ze strony pasażerów a linie lotnicze otrzymały wytyczne dotyczące obsługi pasażerów.

Przegłosowany tekst ustawy ma zapewnić zachowanie równowagi pomiędzy prawami linii lotniczych i pasażerów.

Z nowych zapisów wynika, że każdy z przewoźników powinien zadbać o to, by na lotniskach przebywali pracownicy odpowiedzialni za udzielanie informacji. Mieliby oni pomagać pasażerom w sytuacjach takich jak zmiana trasy, składanie skargi, zwrot pieniędzy.

W przypadku opóźnienia pasażerowie powinni wiedzieć o zmianach do 30 min. po planowanym czasie odlotu. Wszelkie informacje dotyczące bagażu powinny być przekazywane już na etapie rezerwacji biletów.

W przypadku odmowy wypłacenia rekompensaty za skargi muszą być poparte wyjaśnieniem na piśmie. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy oznacza akceptację roszczeń ze strony linii lotniczych.

Wymogiem mającym zapewnić bezpieczeństwo pasażerom będą fundusze gwarancyjne lub ubezpieczenia na wypadek bankructwa. Odpowiednie organy zostaną przeszkolone do oceny prac linii lotniczych i ich działań wobec pasażerów. Ponadto, będą one miały możliwość nakładania kar na przewoźników w sytuacji łamania przez nich praw pasażerów.

Dalsze kroki dotyczące praw pasażerów zostaną podjęte podczas rozmów Parlamentu z Radą.

Na podstawie: Parlamentu Europejskiego