Praca tymczasowa: pewne rozwiązanie w niepewnych czasach?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.05.250x150Pracodawcy w Polsce coraz chętniej sięgają po rozwiązanie, jakim jest praca tymczasowa. Zmienia się także rola pracowników tymczasowych, którzy coraz częściej wchodzą w dłuższe relacje z firmą, na rzecz której wykonują pracę.

Brak stabilności rynku, wahania oraz spadki produkcji sprawiają, że pracodawcy z dużą ostrożnością podchodzą do zwiększenia liczby pracowników. Konieczność ograniczania kosztów, a także trudności w długofalowym planowaniu polityki personalnej przedsiębiorstw, powodują wzrost znaczenia elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy tymczasowej. W chwili pojawienia się zapotrzebowania na pracowników, pracodawcy coraz chętniej decydują się na wybór tej właśnie formy zatrudnienia. Zmianie ulega również rola zatrudnionych na jej zasadach osób.

Spowolnienie gospodarcze dotyka, w mniejszym lub większym stopniu, firmy w całej Polsce, które zmuszone są do ostrożniejszego kształtowania polityki personalnej – mówi Luiza Luranc, menadżer regionalny w agencji zatrudnienia Manpower. – Jak wynika z naszych obserwacji, praca tymczasowa jest rozwiązaniem, po które coraz chętniej sięgają pracodawcy. Ta forma zatrudnienia coraz częściej staje się już nie tylko dodatkową pomocą, ale również możliwością wyjścia z trudnej sytuacji. I to dla obydwu stron. Pracodawcom dostarcza niezbędnego wsparcia przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z zatrudnianiem dodatkowych osób. Pracownikom zaś zwiększa szanse na otrzymanie pracy, co jest tylko jedną spośród oferowanych przez nią korzyści – dodaje ekspert Manpower. 

Zatrudnienie w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej1 gwarantuje pracownikowi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. Okres zatrudnienia jest wliczany do stażu pracy pracownika tymczasowego. Za każde 30 dni trwania umowy przysługują mu dwa dni urlopu wypoczynkowego. Czas zatrudnienia pracownika w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej może być bardzo różny, a jego regulowana prawnie długość wynosi maksymalnie 18 miesięcy.

Dla pracowników praca tymczasowa jest możliwością zyskania różnorodnych doświadczeń zawodowych. Ta forma zatrudnienia może być łatwiejszą drogą do zdobycia cennego doświadczenia, przebranżowienia się, a także rozpoczęcia kariery zawodowej w określonej firmie. Stanowi też szansę na podjęcie zajęcia dodatkowego lub takiego, które można wykonywać w niepełnym wymiarze godzin. Dla kandydatów z dłuższą przerwą w pracy, jakimi są np. kobiety po urlopach wychowawczych lub osoby pozostające dłuższy czas bez pracy, może stać się drogą powrotu do życia zawodowego. Studentom natomiast możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Dla pracodawców z kolei, korzystanie z pracy tymczasowej oznacza większą elastyczność działania. To forma, która pozwala na obniżenie stałych kosztów administracyjnych przedsiębiorstw. Umożliwia dopasowywanie ilości personelu do rzeczywistego zapotrzebowania firm, które mogą zatrudniać dodatkowe zespoły pracowników w okresie, gdy są oni naprawdę niezbędni. To szczególnie ważne w firmach produkcyjnych, o zmiennych cyklach produkcji. Dzięki takiej elastyczności pracodawcy zyskują na znacznej optymalizacji procesów przy jednoczesnym wzroście efektywności.

Korzystanie z pracy tymczasowej pozwala firmom na znaczną optymalizację procesów oraz wzrost efektywności – komentuje Luiza Luranc – Dzięki tej formie zatrudnienia pracodawcy oszczędzają czas oraz koszty potrzebne do realizacji działań rekrutacyjnych. Jednocześnie  otrzymują gwarancję, że zatrudniane przez agencję zatrudnienia osoby są sprawdzonymi pracownikami, które zostaną do nich bardzo szybko oddelegowani, by móc rozpocząć wykonywanie pracy „od zaraz”. Co ciekawe, zainteresowanie naszych klientów pracownikami tymczasowymi nie dotyczy jedynie stanowisk pomocniczych czy fizycznych ale, coraz częściej, również specjalistycznych, co pozwala prognozować rosnącą popularność tej formy zatrudnienia na naszym rynku – zauważa Luiza Luranc.

Zalety, jakie niesie z sobą praca tymczasowa w połączeniu z oczekiwaniami szybkiego dostosowania się do warunków rynkowych pokazują, że praca tymczasowa, będzie miała w Polsce coraz większe znaczenie. Na jej rozwój ma wpływ sytuacja spowolnienia gospodarczego, w której elastyczność zatrudnienia staje się bardzo istotnym elementem strategii przedsiębiorstw.

Źródło: Manpower

(1) Ustawa z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959).