Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z Programu Kapitał Ludzki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kapital.ludzki.02.250x82Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne to potencjalni beneficjenci, którzy będą mogli starać się o preferencyjne pożyczki udzielane z Programu Kapitał Ludzki. 19 lipca 2012 roku w Warszawie, przy udziale wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego, podpisano umowę o dofinansowanie projektu systemowego "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej". Budżet projektu wynosi 30 milionów złotych, z czego 25 milionów zostanie przeznaczone na wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.

Umowę podpisali Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz Dariusz Daniluk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja projektu poprawi dostęp do kapitału, który często jest utrudniony ze względu na specyfikę funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – głównym celem ich działalności jest zysk społeczny, a nie sukces ekonomiczny.

Rola beneficjenta systemowego przypadła Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nie mniejsze znaczenie będą mieli pośrednicy finansowi, wybrani w drodze przetargu przez BGK, ponieważ to oni zaoferują podmiotom ekonomii społecznej wsparcie pożyczkowe oraz usługi doradcze świadczone na etapie spłaty pożyczki. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca 2015 roku. Później nastąpi okres jego monitorowania.

– Działania, które będą realizowane w ramach projektu uzupełnią inne przedsięwzięcia wdrażane już w ramach Programu Kapitał Ludzki na rzecz ekonomii społecznej – powiedział wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji prasowej towarzyszącej uroczystości podpisania umowy. Zwrócił uwagę, że Program od początku dofinansowuje tworzenie i funkcjonowanie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), czyli miejsc, w których podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać m.in. z usług prawnych, księgowych czy marketingowych. Wiceminister zaznaczył, że w trakcie realizacji Programu Kapitał Ludzki okazało się, że istnieje silne zapotrzebowanie podmiotów ekonomii społecznej, nie tylko na szkolenia i doradztwo, ale także na kapitał. – Dlatego też, w połowie 2010 roku, ministerstwo rozszerzyło możliwość wsparcia dla spółdzielni socjalnych o bezzwrotne dotacje. Połączono je ze wsparciem doradczo-szkoleniowym, a także pomostowym trwającym przez okres 12 miesięcy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego