Powstanie Fundusz Dostępności. Rząd przyjął projekt ustawy

Powstanie Fundusz Dostępności. Rząd przyjął projekt ustawy
Fot. stock.adobe.com/marcus_hofmann
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który przewiduje likwidację barier architektonicznych i cyfrowych w urzędach i powstanie Funduszu Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ustawa przewiduje, że uruchomiony zostanie #FunduszDostępności, z którego finansowane będą działania na rzecz dostępności #DostępnośćPlus @MIR_GOV_PL

„Ustawa to część rządowego programu Dostępność+. Ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi, generalnie wszystkim, którzy mają specjalne potrzeby” – powiedział minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Podkreślił przy tym, by dostępności nie utożsamiać tylko z barierami architektonicznymi.

Czytaj także: “Dostępność plus”: 23 mld zł na nowy rządowy program >>>

„Do urzędu możemy nie wejść tak samo przez brak podjazdu, jak i przez źle zbudowaną stronę internetową, na której osoba niewidoma nie znajdzie adresu lub nie przeczyta ważnego dokumentu, bo będzie on niedostępny dla czytnika ekranowego” – wyjaśnił.

Sektor publiczny musi zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną

Sektor publiczny, na przykład urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia, będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W praktyce oznaczać to będzie między innymi konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych. W indywidualnym przypadku podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp
alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta, poinformowano.

Z Funduszu finansowane będą działania na rzecz dostępności

Ustawa przewiduje, że uruchomiony zostanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą działania na rzecz dostępności. Chodzi na przykład o finansowanie montażu pochylni, ramp, wind w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych. Wsparcie z funduszu udzielane będzie w formie pożyczki lub kredytu bankowego (z możliwością częściowego umorzenia) albo dotacji na częściową spłatę kapitału lub odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż środki funduszu, czytamy także.

Rządowym koordynatorem dostępności będzie Minister Inwestycji i Rozwoju. Wesprze go Rada Dostępności, która będzie wypracowywać i rekomendować do wdrożenia najlepsze rozwiązania dla różnych sektorów i polityk publicznych. Zasiądą w niej eksperci rządowi i z
organizacji pozarządowych. Ponadto, każdy organ władzy publicznej wyznaczy w obsługującym go urzędzie co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności. Do tyczy to na przykład ministerstw, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, sądów, prokuratur. Tacy koordynatorzy powinni być zostać wyznaczeni do końca września 2020 roku, podano.

„Chcielibyśmy, żeby ustawa przeszła drogę parlamentarną jeszcze w lipcu. Co do zasady rozwiązania zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach. Głównie ze względu na to, że musimy dać czas instytucjom publicznym na dostosowanie się do nowych przepisów. Będą na to miały 24 miesiące” – podsumował Kwieciński.

Źródło: ISBnews