Powołana została Kapituła Medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

131216.medale.400xDobiegający już prawie ćwierćwiecza wolny rynek nieruchomości w Polsce, zasługuje na podsumowanie. Koniec roku 2013 to kres dobrych rozwiązań zawodowych w obszarze rynku nieruchomości. Zasada kompetencji i wiedzy, jako kryterium bezpiecznego dla rynku świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami i przez zarządców nieruchomości sprawdzała się przez ostatnie 16 lat.

W tym czasie biorąc pod uwagę wszystkich pośredników, zarządców i rzeczoznawców wykształconych zostało blisko 60 tysięcy specjalistów. Wiedza dotycząca nieruchomości jest szeroka, związana jest z wieloma aspektami życia od kwestii finansowych, prawnych, technicznych, aż do kwestii ochrony zdrowia a nawet życia. Od nowego 2014 roku wiedza i standardy zawodowe przestają być jakimkolwiek kryterium formalnych dla świadczenia usług pośredniczenia i zarządzania w obszarze nieruchomości.

Dla podziękowania tym, którzy przyczyniali się i przyczyniają dla podniesień spraw nieruchomości na profesjonalny poziom, tym, którzy byli wychowawcami dla profesjonalistów, którzy choć dzisiaj zapomniani byli wolontariuszami organizacji zawodowych, ustanowiony został wyjątkowy Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Medal, którego projekt opracowany został przez wybitnego artystę Profesora łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Pana Włodzimierza Morawskiego a odlany został rękami najlepszych fachowców z form, z których wyszło wiele wspaniałych medali. Medal stanowi nie tylko wyróżnienie, ale przez swoją unikalność posiada także wartość kolekcjonerską.

Na awersie wyjątkowego medalu o wartości także kolekcjonerskiej umieszczony został stylizowany orzeł z rozpostartymi skrzydłami lecący nad polskim krajobrazem. Wokół napis Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

Na rewersie w otoczeniu liści laurowych symbolizujących chwałę, umieszczona została łacińska paremia „Pro aequo et bono” – „Według Tego, Co Słuszne I Dobre”. Umieszczone w tle gwiazdy symbolizują wszystkie najlepszą cechy, dające siłę w trudnej pracy dla innych.

Medal ten wręczany będzie, poczynając od grudnia 2013 roku tym, którzy w swoim życiu zawodowym, społecznym budowali i budują nowoczesny rynek nieruchomości, którzy pracą zawodową i społeczną dali świadectwo swojej obywatelskiej postawy. Medal jest uhonorowaniem wybitnych, najlepszych z nas, wyjątkowych. Medal ma trzy kategorie: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Przewodnictwo Kapituły objęła Pani Prof. dr hab. Ewa Kucharska Stasiak. Kapituła powołana została przez Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 14.12.2013 r. podczas jubileuszowej konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości w Łodzi w Hotelu Holiday Inn.

Kapituła MEDALU ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI „Pro aequo et bono” odznaczyła ponad sto osób wybitne zasłużonych dla polskiego rynku nieruchomości z kraju i zagranicy. Są wśród nagrodzonych przedstawiciele świata nauki reprezentujący renomowane uczelnie, inwestorzy, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy nieruchomości oraz dziennikarze.