Powołanie Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej w Ubezpieczeniach na Życie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

piu.250xPolska Izba Ubezpieczeń informuje, że decyzją Zarządu, na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej pana Roberta Dąbrowskiego, powołana została Podkomisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej w Ubezpieczeniach na Życie.

Przewodniczącą Podkomisji zastała Pani Joanna Tołwińska (dyrektor ds. wypłaty świadczeń, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.). Problem przestępczości w ubezpieczeniach Działu I z roku na rok przybiera coraz większe rozmiary, czego świadectwem są wyniki corocznej analizy danych, dotyczących przestępstw ujawnionych w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zauważalna staje się również tendencja wykorzystywania produktów życiowych jako nowych generatorów wyłudzeń.

Koniecznością stało się zatem przygotowanie tego obszaru rynku do skutecznych działań zapobiegających zjawisku przestępczości. Zadaniem powołanej Podkomisji jest aktywne konstruowanie propozycji  rekomendacji adresowanych do zakładów ubezpieczeń z zakresu działań prewencyjnych, monitorowanie występujących tendencji w metodyce działania sprawców, analiza orzecznictwa sądów karnych i praktyki organów ścigania w sprawach dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę zakładów ubezpieczeń Działu I oraz organizacja, wraz z Komisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej, szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu zapobiegania przestępczości.

Źródło: PIU