Powiało optymizmem (sonda aleBank.pl – wrzesień 2013)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.250x167Jakże bowiem inaczej interpretować wyniki naszej wrześniowej sondy, gdzie na pytanie: Czy trend wzrostowy w gospodarce utrzyma się? 62 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Wprawdzie blisko co trzeci badany 29 proc, było przeciwnego zdania, ale nie zmienia to faktu, że ani zawirowania wokół OFE, ani korekta budżetu, ani wrześniowy protest Solidarności nie zmitygowały poziomu zaufania rodaków do siły i dynamiki naszej gospodarki.

Gwoli rzetelności analizy godzi się przypomnieć, ze blisko co dziesiąty respondent – 9 proc. nie miał w omawianej kwestii wyrobionego zdania, pokażcie mi jednak drugi kraj w Europie, gdzie zaufanie do własnej gospodarki i wiarę w trwałość trendu wzrostowego mierzy się 62 procentowym wskaźnikiem.

131001.sondaz.alebank.pl.2013.09.czy.trend.wzrostowy.w.gospodarce.utrzyma.sie

Miarą zaufania jest także skłonność do zaciągania zobowiązań, tych konsumenckich, a zwłaszcza inwestycyjnych. Drugie pytanie w naszej ankiecie dotyczyło rynku kredytowego, a konkretnie, jego wpływu na gospodarkę i brzmiało: Czy rynek kredytowy podtrzyma ożywienie w gospodarce?

W tym miejscu godzi się przypomnieć, że w równej mierze dotyczy to kredytów konsumpcyjnych, podtrzymujących popyt wewnętrzny, co inwestycyjnych bezpośrednio wzmacniających sferę realną w gospodarce. I w tym przypadku 59 proc respondentów było na tak, a mniejsza liczba niezdecydowanych – 7 proc. odpowiedzi nie mam zdania, sprawiła, ze wzmocnieniu uległo grono sceptyków- 34 proc. odpowiedzi przeczących.

131001.sondaz.alebank.pl.2013.09.czy.rynek.redytow.podtrzyma.ozywienie.w.gospodarce

Na podwyższenie ostatniego wskaźnika paradoksalnie wpłynąć mogło obniżenie stóp procentowych, co nie zawsze przekłada się wprost na zwiększenie dostępności kredytów. Po prostu niższa stopa zwrotu sprawia, że część kapitałów odpływa w bardziej rentowne rejony. Nie zmienia to jednak wymowy liczb i ocen najbliższej perspektywy.

Wiara w poprawę koniunktury, to czynnik równie ważny jak tzw. twarde wskaźniki, w rodzaju indeksu PMI. W oczekiwaniu więc na dalszy rozwój wypadków zachęcamy do udziału w naszej październikowej sondzie.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Mit