Potrzebne projekty prywatnych przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

goliszewski.marek.150xPrzedstawiciele Business Centre Club spotkali się w piątek, 18 stycznia z ministrem Skarbu Państwa Mikołajem Budzanowskim, wiceministrem Pawłem Tamborskim, zespołem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie dotyczyło programu Inwestycje Polskie.

BCC jest z zasady przeciwko interwencjonizmowi państwowemu i udziałowi Państwa w działalności gospodarczej. Jednakże, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, spadek inwestycji publicznych oraz niedobór inwestycji zagranicznych, BCC przeprowadził konsultacje z ministrem Budzanowskim, wskazując na szereg koniecznych do naniesien ia w projekcie zmian.

Zdaniem BCC, program Inwestycje Polskie nie powinien stanowić konkurencji dla firm prywatnych, lecz je wspierać, a selekcji i oceny realizowanych w ramach niego projektów nie mogą dokonywać urzędnicy. Same projekty inwestycyjne powinny być ukierunkowane tak, aby w pewnym momencie zbiegały się z możliwością finansowania ze środków Unii Europejskiej (Inwestycje Polskie jako dostarczyciel wkładu własnego do projektów unijnych).

Jak wyjaśnił minister Budzanowski, Inwestycje Polskie mają być kołem zamachowym inwestycji głównie w obszarze infrastruktury przemysłowej, a nie spółką nastawioną tylko na zysk.

Według ekspertów BCC kluczem do pomyślnej i zgodnej z rynkowymi zasadami realizacji tego programu będą jasne i przejrzyste zasady działania ( ład korporacyjny), jakość kadr oraz liczba atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Ważne jest również klarowne przedstawienie mechanizmów funkcjonowania i współpracy wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia: spółki Inwestycji Polskie, Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządów i przedsiębiorstw prywatnych, także innych zaangażowanych instytucji.

Dobrze, gdyby udało się skłonić przy okazji Radę Ministrów do modernizacji przepisów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przede wszystkim w zakresie równoważnia ryzyka po obu stronach, aby takie partnerstwo było atrakcyjne dla strony prywatnej.

Minister Budzanowski dodał, że po przeprowadzeniu sprzedaży pozostałych udziałów Skarbu Państwa w spółkach, pod nadzorem SP pozostanie mniej więcej 20 przedsiębiorstw oraz Inwestycje Polskie, a samo Ministerstwo Skarbu Państwa będzie zmierzać do likwidacji.

BCC wyraża nadzieję, że projekt nie podzieli losu powołanej przez prezydenta Roosvelta w czasach kryzysu w 1933 roku Spółki Odbudowy Finansów, której funkcjonowanie do 1953 r. przyniosło niewielkie korzyści sektorowi prywatnemu. Było natomiast przedmiotem rozdrapywania pieniędzy i kupowania głosów przez polityków.

Minister Budzanowski podziękował ekspertom BCC za uwagi oraz zapewnił, że odpowiednie poprawki zostaną na projekt naniesione i będzie on przedstawiony w poszczególnych Lożach BCC, także w celu pozyskania projektów do sfinansowania przez inicjatywę Inwestycje Polskie.

Marek Goliszewski
prezes i założyciel BCC