Posiedzenie Wyjazdowe Komitetów ZBP

Posiedzenie Wyjazdowe Komitetów ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
11-12 października 2017 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance obradowała Rada Bankowości Elektronicznej, Rada Wydawców Kart Bankowych, Komitet Agentów Rozliczeniowych i Forum Technologii Bankowych. Posiedzenie Wyjazdowe odbywa się dwa razy do roku i ma na celu podsumowanie trwających w Związku Banków Polskich prac, w którym biorą udział ww. Komitety.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia odbyły się wspólne obrady Komitetów. Przeważały tematy z zakresu regtechu dotyczące regulacji takich jak PSD2, RODO, PAD oraz zagadnienie trwałego nośnika, które przedstawili Dyrektor Tadeusz Białek, Mecenas Zuzanna Turlińska oraz Mecenas Piotr Brewiński. Nie zabrakło także reprezentantów Forum Technologii Bankowych ZBP – o wykorzystaniu chatbotów w bankach opowiedziała Anna Maj, a o chmurze jako katalizatorze cyfrowej transformacji w sektorze finansowym Dariusz Piotrowski. Bieżące prace nad ustawą oraz koncepcję Split Payment przedstawił Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej – Robert Trętowski, natomiast Krzysztof Pycia również prezentujący KIR przedstawił temat eID. Dyrektor Przemysław Barbrich opowiedział o komunikacji w sytuacjach kryzysowych i konieczności budowania trwałych relacji z mediami.

Część merytoryczna pierwszego dnia zakończyła debata „Open Banking – przesuwanie się granic tradycyjnej bankowości, zmiana modeli biznesowych banków”, którą moderował Dyrektor Paweł Widawski. W panelu zasiedli Paweł Jakubik, Przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP; Justyna Kesler, Przewodnicząca Rady Bankowości Elektronicznej ZBP; Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich; Adam Marciniak, Wiceprezes, PKO Bank Polski S.A.; Paweł Placzke, Wiceprzewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP.

Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na zagadnienia takie jak:

  • Data is the new oil – wiele źródeł wskazuje, że czeka nas droga do gospodarki opartej na danych. Czy standard Open Banking może się do tego przyczynić?
  • API nie jest tylko standardem komunikacyjnym, staje się produktem bankowym. Jak dostosować strategię działania banku?
  • O Open Banking mówimy zwykle w kontekście wartości dla klienta, modeli biznesowych TPP. Jakie wyzwania może wygenerować Open Banking dla sektora?
  • Jeśli Open Banking zmienia granice bankowości, jak powinien na to zjawisko zareagować regulator? Jak zapewnić bezpieczeństwo klienta i systemu bankowego w modelu, w którym część tradycyjnych funkcji banków może być przejmowana przez TPP nie podlegające regulacjom?

Drugiego dnia Posiedzenia odbyły się Zamknięte obrady poszczególnych Komitetów.

ZBP