Ludzie i pieniądze: Finansowanie MŚP Portfelowe gwarancje kredytów inwestycyjnych i obrotowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki - w ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) - mogą skorzystać z bezpłatnych gwarancji portfeli kredytów udzielanych małym i średnim firmom. Zapewnia je Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Magdalena Małachowska

W poprzednim numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” przedstawiliśmy podstawowe informacje i zasady funkcjonowania komponentu „Instrumenty Finansowe dla MŚP” Programu CIP. Najistotniejszym dostępnym dla banków mechanizmem jest Instrument SMEG – System poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility). Omówimy go w tym i kilku następnych artykułach.

Pierwszym elementem funkcjonującym w ramach Instrumentu SMEG jest opcja „Gwarancje kredytów”. Ma ona ułatwiać małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do finansowania zewnętrznego. Często bowiem nie mają one wystarczającego zabezpieczenia inwestycji, względnie te postrzegane są jako wysoce ryzykowne. Aby ułatwić bankom bezpieczniejsze finansowanie tego typu projektów i jednocześnie wesprzeć sektor MŚP, Europejski Fundusz Inwestycyjny (działając w imieniu Komisji Europejskiej) udostępnia instytucjom finansowym gwarancje portfeli kredytów. Mają one zabezpieczyć część ryzyka ponoszonego przez banki w związku z kredytowaniem firm.

Funkcjonowanie mechanizmu jest proste. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przyznaje gwarancję dla budowanego nowego portfela kredytów. Bank, w umowie z nim, określa czas, w jakim zbuduje portfel o określonym wolumenie. Następnie zawiera z klientami ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI