Portfele liderów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.05.foto.23.a.200xDynamika rozwoju Grupy BPS jest najwyższa w sektorze bankowości spółdzielczej. W 2009 r. Bank BPS i banki zrzeszone odnotowały stabilny 15 proc. wzrost sumy bilansowej do poziomu 34,6 miliardów zł.

Suma bilansowa BS-ów największego w kraju zrzeszenia wzrosła o 11 proc., podczas gdy grupy MR Banku o 6 proc., a SGB w Poznaniu o 5 proc.. Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 3 mld zł do ponad 29 mld zł, natomiast należności wzrosły o 18 proc. (w stopniu wyższym niż depozyty) osiągając poziom 21 mld zł. Udział sumy bilansowej w aktywach ogółem wszystkich zrzeszeń wyniósł ponad 58 proc. i w ciągu roku zwiększył się o 1,3 pkt proc..

Baza kapitałowa

W 2009 r. fundusze własne Grupy BPS wzrosły o 18 proc. (do 4 mld zł), podczas gdy SGB o ponad 15 proc., a zrzeszenia MR Banku o 21 proc. (po nowej emisji akcji). Fundusze banków zrzeszonych wzrosły o 563 mln zł do poziomu 3,5 mld zł (o 19 proc.), co ciekawe w tempie najwyższym w okresie ostatnich 4 lat. Znaczący przyrost kapitału przy dynamicznym rozwoju akcji rynkowej pozwolił na utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie 14 proc..

Wynik finansowy netto Grupy BPS zmniejszył się o 18 proc. i wyniósł 456 mln zł (73 proc. założonej w strategii zrzeszenia). Dla porównania zysk netto całego sektora bankowego był niższy o ponad 36 proc., a Spółdzielczej Grupy Bankowej o 23 proc.. W zrzeszeniu MR Banku wynik wzrósł o 3,5 pkt proc. jednak przy stracie odnotowanej przez ten bank w 2008 r. Zysk Grupy BPS stanowił 59 proc. łącznego wyniku trzech zrzeszeń.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI