Ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje w 2019 r.

Ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje w 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/Jakub Jirsák
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 27 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 6,1 mld zł dotacji w 2019 roku, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności, na które zaplanowano przeznaczyć 190 mln zł.

W ramach Programu Inteligentny Rozwój w co najmniej 27 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 6,1 mld zł dotacji #innowacje #POIR

„Wierzymy, że nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój stanie się atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Mamy dla nich ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje” – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

W ramach zaangażowania POIR w realizację rządowego programu Dostępność+ pierwszy raz zaplanowane zostały konkursy na rzecz projektów dotyczących zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczono 190 mln zł, podano również.

Największą alokację będą miały konkursy dla dostępności na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz badania na rynek – łącznie 150 mln zł.

2,74 mld zł na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

„Na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczamy 2,74 mld zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi w tym obszarze 7 konkursów. W przyszłym roku ruszy 9 nowych konkursów na łączną kwotę alokacji 615 mln zł na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” – czytamy dalej.

7 nowych konkursów na wsparcie innowacji 

Na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach planuje się ogłoszenie 7 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,65 mld zł. W kredycie na innowacje technologiczne kontynuowany będzie konkurs ogłoszony w 2018 r. W badaniu na rynek, oprócz dwóch konkursów ogólnych oraz dotyczących dostępności, zorganizowane zostaną również kolejne dwa konkursy dedykowane wsparciu miast średnich na kwotę 550 mln zł, wskazano także.

„2019 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na badania naukowe i prace rozwojowe. Planowane są 4 nowe konkursy na łączną kwotę wsparcia w wysokości minimum 1,1 mld zł. Jednym z nich będzie konkurs na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki z alokacją 750 mln zł” – czytamy.

Wartość wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach POIR wynosi ok. 16,5 mld zł. Z własnych środków przedsiębiorcy przeznaczyli ponad 17,9 mld zł. Łączna wartość inwestycji realizowanych z dofinansowaniem z POIR wynosi zatem 34,4 mld zł. Około 12 mld zł dofinansowania trafiło do małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorców stanowi ponad 70% wartości podpisanych umów o dofinansowanie w ramach POIR, podsumowano.

Źródło: ISBnews