Polskie obligacje na krótkim końcu krzywej mają potencjał do spadku rentowności – Raport specjalny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.02.400x267Do wyceny obligacji skarbowych zbudowaliśmy model oparty na regresji wielorakiej. Zmiennymi objaśniającymi są w nim: inflacja, kurs walutowy, krótkoterminowe stopy procentowe oraz rentowności niemieckich obligacji skarbowych. Współczynnik determinacji w zależności od sektora wynosił w granicach 82,53%-96,39%.

W oparciu o nasz model dokonaliśmy wyceny polskich obligacji skarbowych przyjmując cztery scenariusze makroekonomiczne. Przy założeniu uwarunkowań pesymistycznych dostrzegamy potencjał do wzrostu cen obligacji w sektorach do 5 lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet w scenariuszu skrajnie pesymistycznym rentowności 10-letnich obligacji powinny wzrosnąć zarówno w perspektywie końca 2014 r. jak i 2015 r. Modele wskazują, że na rynku powinniśmy obserwować wystromienie się krzywej dochodowości, przede wszystkim poprzez spadek krótkiego końca.

Raport specjalny – pobierz.

Mirosław Budzicki
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych