Polskie inwestycje za granicą

Polskie inwestycje za granicą
Fot. stock.adobe.com/monamis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące roku 2017 o polskich firmach, posiadających jednostki za granicą. Spośród 72739 podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób, 1838 posiadało jednostki za granicą - w sumie 3941 jednostek.

#WitoldGadomski: Za granicą inwestują często podmioty małe, w których zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników @MPiT_GOV_PL

Mała skala inwestycji

W 2348 jednostkach zagranicznych polskie firmy miały 100 % udziałów, w 886 ponad 50 %, w 549 od 10 do 50 % i w 158 do 10 %. Jednostki zagraniczne to oddziały, spółki i inne podmioty zlokalizowane za granicą.

Za granicą inwestują często podmioty małe, w których zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników. W 2017 roku stanowiły one 41,7 % wszystkich posiadających jednostki zagraniczne. Skala inwestycji jest więc niewielka. Jednostki zagraniczne polskich firm zainwestowały łącznie w 2017 roku 8,5 mld zł.

Najwięcej inwestycji u sąsiadów

W 2017 roku jednostki zagraniczne należące do podmiotów z siedzibą w Polsce zlokalizowane były w 116 krajach. Najwięcej miało swoje siedziby w krajach graniczących z Polską: Niemczech (582), Czechach (302), na Ukrainie (279), w Rosji (232).

W Unii Europejskiej zlokalizowanych było 2461 jednostek zagranicznych polskich firm (62,4% wszystkich).

Oprócz krajów graniczących z Polską jednostki z kapitałem polskim występowały w:  Rumunii (169), w Wielkiej Brytanii (143), na Węgrzech (129), na Cyprze (125), we Francji (110), w Holandii (67), w Luksemburgu (65), we Włoszech (62).

Poza Europą polski kapitał obecny jest w Stanach Zjednoczonych (147 jednostek) i w Chinach (56 jednostek).

Dominują inwestycje w przetwórstwie

Podmioty z siedzibą w Polsce posiadające jednostki zagraniczne zajmują się głównie przetwórstwem przemysłowym (624 podmioty zaangażowane w 1218 jednostkach zagranicznych), handlem i naprawami pojazdów samochodowych (odpowiednio 406 i 779) oraz budownictwem  (201 i 267).

W przetwórstwie przemysłowym dominują jednostki zajmujące się produkcją: wyrobów z metali (156), z gumy i tworzyw sztucznych (119), maszyn i urządzeń (106), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (103), produktów spożywczych (74), urządzeń elektrycznych (70).

Polscy pracownicy w polskich firmach…u sąsiadów

Liczba pracujących w jednostkach zagranicznych, w których zaangażowane były polskie firmy wyniosła w 2017 roku 197,4 tys. osób, o 19,5% więcej niż w 2016 roku.

Największa liczba pracujących przypadła na jednostki zagraniczne z siedzibą w Niemczech (38,3 tys.), w Rosji (22,6 tys.), w Czechach (20,4 tys.) i na Ukrainie (13,6 tys.).

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek zagranicznych ogółem wyniosły 183,6 mld zł i zwiększyły się o 18,2% w porównaniu do 2016 roku. Jednostki zagraniczne, w które zaangażowane są kapitałowo polskie firmy wyeksportowały towary o wartości 44,1 mld zł.

Źródło: aleBank.pl