Polskie firmy oczekują spójnego wsparcia ze strony państwa za granicą

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Konwent BCC, który ponownie zajmował się problemami wspierania polskich przwarski.wojciech.150x208edsiębiorców za granicą ocenia, że ewolucja modelu działań pro-eksportowych rządu polskiego i konkretne przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku zasługują na pozytywną ocenę ogólną, ale są daleko niewystarczające dla uzyskania jakościowej zmiany i skokowych wzrostów w wartościach polskiego eksportu. Oceniając pozytywnie kreowanie sieci Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera i negatywnie model operowania placówek WPHI, Konwent BCC domaga się od władz państwowych określenia spójnego pomysłu na mechanizm wsparcia operacyjnego przedsiębiorców w konkretnych, zagranicznych operacjach handlowych i inwestycyjnych.

Wiodące w tych działaniach Ministerstwo Gospodarki postawiło na budowę, w przeważającej części za pieniądze unijne, krajowej sieci informacyjno-kontaktowej nazwanej COIE. Mają one  być komplementarne do wydziałów zagranicznych Ministerstwa (WPHI), rozlokowanych w 48 krajach. Jednocześnie, Ministerstwo określiło 15 branż priorytetowych, na których koncentrują się działania promocyjne, oraz ogłosiło strategię „Go China” mającą integrować wysiłki 4 urzędów centralnych w działaniach wspierających polskich przedsiębiorców, pragnących rozwijać swoje kontakty biznesowe z Chinami. Według informacji ze spotkania Konwentu z wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn-Klik, przygotowywana jest obecnie analogiczna strategia „Go Africa”.

Zdaniem Konwentu BCC, są to działania w większości pożyteczne, zwiększające poziom świadomości polskich przedsiębiorców i animujące działania rozwojowe poszczególnych branż w gospodarce, ale nadal nie rozwiązują fundamentalnych problemów we właściwym wykorzystaniu potencjału eksportowego polskiej gospodarki.

Włączenie się Prezydenta RP do działań promocyjnych stanowi klarowny sygnał o wadze, jaką do tej tematyki przykładają władze państwowe. Konwent BCC ubolewa jednak, że nie udaje się dokonać przełomu w uświadamianiu decydentom państwowym, że ważniejsze od działań informacyjno-konsultacyjnych jest zbudowanie mechanizmów  codziennego wsparcia operacyjnego przedsiębiorców w kraju oferowania lub inwestowania. Wsparcia, w którym do ich dyspozycji oddane będą zasoby kadrowe zarówno reprezentacji gospodarczej, jak i dyplomatycznej, działających operacyjnie wspólnie i w porozumieniu na rzecz konkretnych przedsięwzięć i zdefiniowanych projektów. Z wykorzystaniem wszelkich legalnych dróg uzyskania wpływu i nawiązania kontaktów, nawet nieformalnych, oraz z wykorzystaniem informacji niejawnych i zaawansowanych analiz środowiskowych.

Zaangażowanie dyplomacji jest konieczne dla nadawania wysokiej rangi i stosownej „siły przebicia” działaniom przedsiębiorców. W wielu sytuacjach dopiero interwencja dyplomatyczna kieruje działania biznesowe na pożądane tory. Z kolei świadomość, że biznesem sterują z reguły osoby z drugiego szeregu organizacji państwowych zmusza do intensywnych działań lobbingowych wykonywanych na miejscu przez personel bez statusu dyplomatycznego. Takie zachowania są wręcz niezbędnikiem w krajach poza Unią Europejską i nie zastąpią ich, nawet najwyższej rangi, działania oficjalne.

Konwent zwrócił też uwagę na możliwości płynące ze zorganizowanej współpracy z polskimi izbami przemysłowo-handlowymi działającymi w różnych krajach. Są one doskonałym źródłem informacji na rzecz naszych przedsiębiorców, bowiem mają doskonałe rozeznanie w tym, jakie możliwości działań biznesowych występują na konkretnych rynkach i krajach. Współpraca z tymi izbami musi jednak być sterowana lokalnie – tak więc jest to kolejne zadanie dla polskich ekspozytur gospodarczych.

Według zapewnień minister Antoniszyn-Klik, resort gospodarki widzi i stara się rozwiązać szereg doraźnych problemów przedsiębiorców, takich jak kwestie ubezpieczeń eksportowych czy, wymuszony nieprzyjaznością polskich procedur celnych, tranzyt importu przez Niemcy.

Oceniając pozytywnie kreowanie sieci COIE i negatywnie model operowania placówek WPHI, Konwent BCC domaga się od władz państwowych określenia spójnego pomysłu na mechanizm wsparcia operacyjnego przedsiębiorców w konkretnych, zagranicznych operacjach handlowych i inwestycyjnych.

Dr Wojciech Warski
przewodniczący Konwentu BCC
minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
wiceprzewodniczący TK ds. Społeczno-Gospodarczych