Polski rynek leasingu jednym z sześciu najważniejszych rynków Europy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie br. osiągnął 9,2 proc. dynamikę przy 140,5 mld euro wartości inwestycji sfinansowanych w tym okresie. Wyniki polskiej branży leasingowej pozwoliły jej awansować na szóste miejsce w Europie.

Leaseurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 9,2 proc. (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 140,5 mld euro1. Polska branża leasingowa dzięki 13,2 proc. dynamice oraz 5,7 mld euro wartości transakcji, awansowała na szóste miejsce i znalazła się w gronie największych rynków obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Szwecji.

Awans polskiej branży leasingowej do grupy sześciu największych rynków w Europie, świadczy o jej rosnącym znaczeniu. Firmy leasingowe od lat wspierają inwestycje polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, zapewniając im dostęp do finansowania zewnętrznego. Leasing  jest jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji MŚP, które w Europie wypracowują blisko 60 proc. wartości dodanej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Uważam, że wzrost inwestycji w sposób naturalny będzie sfinansowany przy udziale leasingu – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Z obliczeń Związku Polskiego Leasingu, organizacji reprezentującej polski sektor przedsiębiorstw leasingowych wynika, że na sześć największych europejskich rynków (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja i Polska) w omawianym okresie, przypadało ok. 72 proc. wartości inwestycji sfinansowanych przez europejski sektor leasingowy.

Kto korzysta z leasingu w Europie?

Europejskie firmy leasingowe w największym stopniu finansują inwestycje przedsiębiorstw (72 proc.), drugim kluczowym odbiorcą usług leasingowych są konsumenci (23 proc.), a w dalszej kolejności: sektor publiczny (3 proc.) i inne grupy klientów (2 proc.)2.

W Polsce firmy leasingowe finansują głównie działalność przedsiębiorstw. Szacunki Związku Polskiego Leasingu wskazują, że w naszym kraju z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. firm. Struktura europejskiego rynku pokazuje, że polska branża leasingowa, w perspektywie kilku lat, ma szansę na rozwój również w oparciu o nowe grupy klientów tj. konsumentów oraz sektor publiczny – dodał Mieczysław Woźniak.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL)

(1) Dane Leaseurope: Leaseurope Biannual  Survey 2015.
(2) Dane Leaseurope opublikowane na koniec 2014