Ludzie i pieniądze: Polski rynek doradztwa finansowego Dokąd zmierzamy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Polski rynek doradztwa finansowego reprezentują różne typy instytucji finansowych: od banków przez biura maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, niezależnych doradców finansowych, po tzw. multiagencje i pośredników finansowych.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Jacek Więcek

W niniejszej prezentacji skoncentrujemy się na analizie polskiego rynku doradztwa finansowego dla osób fizycznych.

Pokaźne zasoby

Według danych Analizy Online w 2007 r. skala wolnych środków gospodarstw domowych w Polsce oceniana była na ponad 700 mld zł, co stanowiło około 60 proc. PKB naszego kraju. Oznacza to, że ta część społeczeństwa, która ma oszczędności (wg statystyk około 40 proc.), zgromadziła na rachunkach oszczędnościowych, w depozytach, bonach skarbowych, obligacjach, funduszach inwestycyjnych, instytucjach asset management, produktach strukturyzowanych itp. pokaźne pieniądze. Tę pulę zasila jeszcze gotówka krążącą w obiegu pozabankowym, aktywa zarządzane przez fundusze emerytalne oraz środki pieniężne ulokowane w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Na koniec czerwca br. oszczędności osiągnęły 728,5 mld zł.

Instytucje zajmujące się doradztwem finansowym oferują klientom szeroki wybór produktów krajowych i zagranicznych z różnych segmentów rynku: oszczędnościowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne. Dają dostęp do szerokiego spektrum ryzyka, horyzontu czasowego inwestycji oraz oczekiwanej stopy zwrotu. Wciąż jednak z rzadka, ale tworzą również zoptymalizowane rozwiązanie finansowe, realizujące wszystkie podstawowe potrzeby finansowe klienta.

A jak wygląda rynek od strony tzw. modeli biznesowych? Większość banków posiada w swoich strukturach departamenty bankowości personalnej i/lub prywatnej, które świadczą usługi doradcze osobom fizycznym o różnym poziomie zamożności. Część z tych instytucji oferuje jedynie produkty własne (architektura zamknięta), a część zdecydowała się na udostępnienie produktów tzw. dostawców zewnętrznych (architektura otwarta). Za najbardziej rozwiniętą formę doradztwa finansowego w grupach bankowych należy uznać instytucje zarządzania aktywami, tzw. wealth managementi biura maklerskie. Oferta ta jest jednak skierowana do najbogatszych klientów, a doradztwo finansowe przyjmuje formę wyrafinowanych strategii inwestycyjnych, optymalizacji podatkowej i finansowania projektów inwestycyjnych.

Liczy się profesjonalista

Prawdopodobnie zalążkiem polskiego rynku doradztwa finansowego były biura maklerskie oraz pierwsze struktury private banking zorganizowane w BRE Banku oraz Banku Handlowym w połowie lat 90. Stopniowo dołączały do nich kolejne banki działające w Polsce. Początkowa koncepcja doradztwa opierała się na skierowaniu oferty do klientów zamożnych, otoczeniu ich opieką przez indywidualnego doradcę oraz skomponowaniu palety produktów depozytowych, skarbowych i obligacyjnych. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI