Polski przemysł pozostaje „pancerny”

Polski przemysł pozostaje „pancerny”
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 7,7% r/r wobec 9,2% w kwietniu, co było nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (7,3%) i naszej prognozy (7,2%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 0,2% m/m.

Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku obniżenia rocznej dynamiki produkcji była wysoka ubiegłoroczna baza oraz efekty kalendarzowe #ProdukcjaPrzemysłowa #przemysł

Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku obniżenia rocznej dynamiki produkcji była wysoka ubiegłoroczna baza oraz efekty kalendarzowe (w 2019 r. święta Wielkiejnocy przypadły na drugą połowę kwietnia, podczas gdy w 2018 r. były one obchodzone na początku kwietnia), które przyczyniły się do silnego i przejściowego zwiększenia dynamiki produkcji w kwietniu br. w działach zajmujących się produkcją artykułów spożywczych i napojów.

Czytaj także: GUS: produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7 proc. rdr w maju >>>

Maj był kolejnym miesiącem, w którym dynamika produkcji przemysłowej w Polsce pozostała wysoka mimo tendencji recesyjnych sygnalizowanych w badaniach koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Niemczech. Wsparciem dla takiej oceny są odnotowane w maju wysokie dynamiki produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: „pozostały sprzęt transportowy” (36,9% r/r),”urządzenia elektryczne” (16,5%), „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (12,6%) i „meble” (9,0%). Podtrzymujemy ocenę, że głównymi przyczynami odporności produkcji przemysłowej w Polsce na silne pogorszenie koniunktury zagranicą są bufor w postaci zaległości produkcyjnych, zachodzące w ostatnich latach strukturalne zmiany polegające na wzroście udziału eksportu z Polski w niemieckim imporcie, związane z wysoką konkurencyjnością polskiego przemysłu oraz zwiększenie produkcji kierowanej na rynek krajowy. Podobnie jak w poprzednich miesiącach wsparciem dla produkcji przemysłowej w Polsce w maju była utrzymująca się wysoka aktywność branż zajmujących się dostarczaniem surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych: „wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (9,8% r/r) i „wyroby z metali” (10,7%), co było związane z trwającym ożywieniem w polskim budownictwie. Oczekujemy, że w związku ze spodziewanym spowolnieniem inwestycji publicznych w najbliższych kwartałach dynamika produkcji przemysłowej w działach powiązanych z aktywnością w branży budowlanej będzie się stopniowo obniżać.

Dane o produkcji wsparciem dla prognozy PKB

Dzisiejsze dane o majowej produkcji przemysłowej w Polsce są spójne z naszą prognozą wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,7%). Wsparciem dla naszej prognozy są również opublikowane dziś dane o koniunkturze w Niemczech i strefie euro (PMI), wskazujące na osłabienie tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

Dane o produkcji przemysłowej w maju są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Crédit Agricole