Polski faktoring na plus

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

credit.agricole.250x54Jak wynika z ostatnich danych Polskiego Związku Faktorów (PZF), obroty zrzeszonych firm faktoringowych wyniosły w 2012 r. 81,8 mld zł. Dynamiczny wzrost może świadczyć o coraz większej świadomości polskich przedsiębiorców, ale nie należy też pomijać problemu zatorów płatniczych i ich konsekwencji.

Co mówi branża?

Dane PZF po IV kwartale 2012 r.1 wskazują, że firmy faktoringowe zrzeszone w PZF odnotowały dynamiczny wzrost. W całym 2012 r. sfinansowały faktury przedsiębiorców za kwotę 81,8 mld PLN. Wynik ten stanowi 21,9 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego. Tempo wzrostu wartości obrotów w faktoringu utrzymuje się od 2011 r., kiedy przyrost ten stanowił +19 proc. Tym samym, wartość całego rynku faktoringowego, uwzględniając firmy niezrzeszone w PZF, w 2012 r. przekroczyła 100 mld zł. Według danych PZF w strukturze faktoringu krajowego bardziej popularny niż faktoring niepełny (stanowi 46 proc. obrotów faktorów) był faktoring pełny (54 proc. obrotu faktorów).

Wyniki sektora potwierdzają, że polski rynek usług faktoringowych dojrzewa i ma ogromny potencjał wzrostu. Zarówno małe firmy jak i duże korporacje zaczynają dostrzegać, że w dobie zaostrzenia kredytowania przez instytucje bankowe, faktoring rzeczywiście zabezpiecza dopływ funduszy dla firm i okazuje się być elastycznym narzędziem wspierającym działalność przedsiębiorstw. Dlatego też w naszej ocenie, w najbliższym roku branża powinna osiągnąć podobne do 2012 r. wyniki” – komentuje Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA), spółki faktoringowej należącej do Grupy Europejskiego Funduszu Leasingowego i członka Polskiego Związku Faktorów.

Zatory płatnicze i ich konsekwencje

Jak podają wyliczenia Euler Hermes2, w całym 2012 roku w Polsce zbankrutowało 941 przedsiębiorstw. Wynik ten oznacza, że liczba firm, które ogłosiły bankructwo była aż o 28 proc. większa niż w 2011 r. Jednocześnie w 2012 r. odnotowano najwięcej od 2004 roku upadłości firm działających w Polsce. Przy czym najwięcej firm zbankrutowało na Mazowszu.

Upadłości przedsiębiorstw niejednokrotnie są powiązane z zatorami płatniczymi, które dotyczą coraz większej liczby firm. Branże szczególnie narażone na nieterminowe płatności to według Euler Hermes m.in. meblarstwo, transport, jak również sektory handlu detalicznego czy dystrybucji.

Faktoring – dlaczego korzystny?

Przedsiębiorcom nie pomaga również nadal stosunkowo niska świadomość w zakresie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak faktoring. Jak pokazują dane Polskiego Związku Faktorów wciąż stosunkowo niewielu przedsiębiorców korzysta z tego narzędzia – w 2012 r. było ich 4705. Natomiast narzędzie to przede wszystkim pomaga firmie poradzić sobie z zatorami płatniczymi. Faktor zajmuje się finansowaniem bieżącym przedsiębiorstw, nabywa wierzytelności handlowe i wypłaca finansowanie następnego dnia po wystawieniu faktur przez przedsiębiorstwo. Faktoring stale weryfikuje kontrahentów klienta, monitorując ich zachowania płatnicze co dyscyplinuje dłużników. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu pełnego – przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności. Tak więc faktoring pomniejsza ryzyko prowadzonej działalności handlowej i zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając tym samym jego wiarygodności kredytowej.

„Wiedza na temat dostępnych narzędzi finansowania jest szansą na poprawę sytuacji w wielu przedsiębiorstwach. Warto więc edukować oraz promować narzędzia wspierające rozwój polskich firm. Jak pokazują liczne przykłady firm, faktoring przynosi korzyści zarówno samym przedsiębiorcom jak i gospodarce krajowej” – dodaje Stanisław Atanasow z Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA.

  1. Polska branża faktoringowa w 2012 r., Polski Związek Faktorów
  2. Analiza Euler Hermes napisana na podstawie danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 2012 r.