Polska walczy o łatwiejszy dostęp do pieniędzy z UE w latach 2014-2020. Ma być mniej biurokracji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

121127.orlowski.pawe.01.250.142Niezależnie od rozmów dotyczących wysokości i kształtu unijnego budżetu na lata 2014-2020, w Polsce toczą się prace nad sposobem rozdysponowania tych pieniędzy. Według deklaracji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ma być przede wszystkim bardziej efektywny, głównie dzięki przekazaniu większej ilości środków na poziom regionalny. Więcej pieniędzy pójdzie również na połączenie nauki i biznesu. To ten obszar ma być priorytetem w ciągu najbliższych lat.

Oprócz samych negocjacji budżetowych, rozmowy dotyczą legislacji, która będzie obowiązywała w okresie programowania 2014-2020 – przypomina Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Polska jest bardzo aktywna w tych negocjacjach po to, by ten system był efektywniejszy oraz trochę bardziej uproszczony w kontekście biurokracji i przepisów.

Jak podkreśla, Polska nie zgadza się ze wszystkimi propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi tej legislacji. Dodaje, że wiele wniosków ze strony polskiej jest uwzględnianych w negocjacjach w tym zakresie.

Istotną zmianą, zapowiadaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w nowej perspektywie finansowej ma być decentralizacja systemu wdrażania. Chodzi tu m.in. o pieniądze, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych mają być rozdysponowywane na poziomie regionów. Podobnie ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Według ministerstwa 3/4 decyzji o ich przyznaniu będzie zapadało na tym samym poziomie.

W ten sposób chcemy inwestować w potencjały, które są w regionach. Na pewno będziemy się bardzo mocno skupiać na efektywności – zapewnia Paweł Orłowski.

Fundusze związane z polityką prorozwojową mają być oparte nie na strategiach sektorowych, ale zintegrowanych, przyjmowanych na poziomie rządowym. Pozwoli to łączyć różnego rodzaju fundusze po to, by wsparcie było mocniejsze. Zwłaszcza w obszarach istotnych zarówno dla Polski, jak i dla Europy. W tej perspektywie będą to przede wszystkim innowacyjność, badania i rozwój, gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i przedsiębiorczość.

Można powiedzieć, że w tej perspektywie budujemy bazę, a w przyszłej perspektywie będziemy w większym stopniu wspierać połączenie świata nauki i przedsiębiorczości – mówi wiceminister rozwoju regionalnego.

Resort zapewnia przy tym, że Polska nie zamierza rezygnować z walki o środki przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej oraz tej związanej z ochroną środowiska.

Wciąż w Polsce są tu duże potrzeby. Aby pod względem stanu infrastruktury dołączyć do grona państw Europy Zachodniej. Potrzebujemy także w to inwestować środki – podkreśla Paweł Orłowski.

W negocjacjach unijnych Polska popiera pierwotną propozycję Komisji Europejskiej, która zakłada, że prawie 500 mld euro będzie przeznaczone na politykę spójności i badania, a 100 miliardów euro mniej na wspólną politykę rolną i ochronę środowiska. Obok Warszawy głosu poparcia takiemu rozwiązaniu udzielają, m.in. Bułgaria, Czechy, Grecja i Hiszpania. Przeciwne są m.in. Niemcy, Austria i Szwecja.

Ubiegłotygodniowy szczyt na temat kształtu unijnego budżetu na lata 2014-2020 zakończył się fiaskiem. Do kolejnego etapu rozmów dojdzie na początku stycznia przyszłego roku.

Zobacz wypowiedź w wersji video: tutaj.

Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Źródło: newseria.pl