Polska w grupie 1/3 krajów OECD z dwucyfrową inflacją

Polska w grupie 1/3 krajów OECD z dwucyfrową inflacją
Fot. stock.adobe.com/piter2121
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tym roku wszystkie kraje OECD mają wysoką inflację, której poziom jest najwyższy od kilkudziesięciu lat, pisze Witold Gadomski.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej na osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej.

Obecnie OECD grupuje 36 wysoko i średnio rozwiniętych państw, państw. Polska stała się członkiem OECD 22 listopada 1996 r. Jednym z zadań OECD jest także podawanie danych statystycznych dotyczących krajów członkowskich.

Inflacja w czerwcu nie rosła już w Niemczech, Japonii i Holandii

Średnia inflacja w krajach OECD, liczona rok do roku i mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrosła w czerwcu do 10,3%.

W maju wynosiła 9,7%. Jest najwyższa od czerwca 1988 roku.

Inflacja w czerwcu wzrosła we wszystkich krajach OECD z wyjątkiem Niemiec, Japonii i Holandii. Wciąż duży wpływ na nią mają ceny żywności i energii.

Mniej więcej 1/3 krajów OECD odnotowała dwucyfrową inflację, przy czym najwyższy wskaźnik zanotowano w Turcji (78,6%). Najniższą inflację, choć też podwyższoną w stosunku do średniej z ostatnich 20 lat ma Japonia (2,4%).

W Polsce w czerwcu inflacja wyniosła 15,5 %.

Ceny energii głównym czynnikiem inflacji

Inflacja cen żywności nadal silnie rosła, osiągając w krajach OECD w czerwcu 13,3% w porównaniu z 12,6% w maju. Jest to najwyższy wzrost cen żywności od lipca 1975 r.

Inflacja cen energii liczona rok do roku  wzrosła w czerwcu do 40,7%. W maju wynosiła 35,4%.

Po wyłączeniu cen żywności i energii inflacja rok do roku wzrosła w krajach OECD w czerwcu do 6,7%,  w porównaniu z 6,4% w maju.

W krajach G-7, czyli w siedmiu najwyżej rozwiniętych dużych krajach inflacja liczona rok do roku wyniosła w czerwcu 7,9%, wobec 7,5% w maju.

Największy wzrost inflacji odnotowano we Włoszech (1,1 pkt proc.), a następnie we Francji (0,6 pkt proc.). Ceny energii pozostały głównym czynnikiem wpływającym na inflację we Francji, Niemczech, Włoszech i Japonii, natomiast inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii była najwyższa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Średnio w krajach G-7 inflacja rok do roku z wyłączeniem cen żywności i energii nieznacznie spadła w czerwcu do 4,7% w porównaniu z 4,8% w maju.

Inflacja w G-20

W strefie euro inflacja rok do roku mierzona zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych (HICP) wzrosła w czerwcu do 8,6% w porównaniu z 8,1% w maju.

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii spadła w czerwcu w strefie euro do 3,7%,  w porównaniu z 4,4% w maju.

Inflacja w krajach G-20 wzrosła w czerwcu do 9,2%  w porównaniu z 8,9% w maju 2022 r. Wyraźny wzrost inflacji odnotowano we wszystkich gospodarkach wschodzących, należących do  G-20 z wyjątkiem Indii.

Źródło: aleBank.pl