Polska powiększa nadwyżkę w handlu żywnością

Polska powiększa nadwyżkę w handlu żywnością
Fot. Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2018 r. zwiększyła się do 29,3 mld EUR wobec 27,8 mld w analogicznym okresie 2017 r. (+5,3% r/r). Z kolei wartość importu wzrosła do 19,8 mld EUR wobec 19,3 mld (+2,7%). W konsekwencji saldo polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi zwiększyło się do 9,5 mld EUR wobec 8,5 mld EUR w 2017 r.

Wartości eksportu, importu oraz nadwyżki w handlu artykułami rolno-spożywczymi ukształtowały się na najwyższych poziomach w historii #eksport #import #żywność #CreditAgricole

Wartości eksportu, importu oraz nadwyżki w handlu artykułami rolno-spożywczymi ukształtowały się na najwyższych poziomach w historii.

Szacujemy, że udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim PKB w 2018 r. nie zmienił się w porównaniu do 2017 r. i wyniósł 6,0%, pozostając tym samym na najwyższym poziomie w historii. Wskazuje to na utrzymującą się istotną rolę eksportu żywności w tworzeniu polskiego PKB.

 

Źródło: Crédit Agricole