Polska nisko w międzynarodowej konkurencyjności podatkowej

Polska nisko w międzynarodowej konkurencyjności podatkowej
Fot. stock.adobe.com / adragan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tax Foundation - niezależna organizacja non-profit, działająca od 1937 roku ‒ opublikowała po raz kolejny ranking krajów OECD pod względem konkurencyjności podatkowej. Indeks międzynarodowej konkurencyjności podatkowej (ITCI) pokazuje, jak system podatkowy danego kraju jest zgodny z dwoma ważnymi aspektami polityki podatkowej: konkurencyjnością i neutralnością.

Raport analizuje ponad 40 zmiennych polityki podatkowej w pięciu kategoriach: podatki dochodowe od osób prawnych, podatki indywidualne, podatki konsumpcyjne, podatki od nieruchomości i przepisy podatkowe w wymiarze transgranicznym.

Tax Foundation krytycznie oceniła polskie podatki od nieruchomości,  aktywów bankowych i transakcji finansowych

ITCI pozwala porównać systemy podatkowe krajów rozwiniętych i jest pomocny w dyskusjach o polityce podatkowej. Jakość systemu podatkowego nie przesądza o sukcesach gospodarczych, ale odgrywa ważną rolę.

Które podatki są najbardziej szkodliwe dla gospodarki?

Według badań OECD, najbardziej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego są podatki od osób prawnych, a mniej szkodliwe podatki dochodowe od osób fizycznych i podatki konsumpcyjne. Najmniejszy wpływ na wzrost mają podatki od nieruchomości.

Najbardziej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego są podatki od osób prawnych

Systemy podatkowe, które są konkurencyjne i neutralne, promują zrównoważony wzrost gospodarczy i inwestycje, jednocześnie zwiększając dochody wystarczające dla realizacji zadań państwa.

Czytaj także: Rzecznik MŚP: po wprowadzeniu Polskiego Ładu część przedsiębiorców zrezygnuje z podatku liniowego, to zaszkodzi gospodarce

Estonia liderem rankingu od ośmiu lat

Ósmy rok z rzędu pierwsze miejsce w rankingu konkurencyjności podatkowej zajmuje Estonia. Po pierwsze, ma 20-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, która jest stosowana tylko do rozdzielonych zysków.

Po drugie, ma zryczałtowany 20-procentowy podatek od dochodów indywidualnych, który nie obejmuje  dochodów od dywidend. Po trzecie, podatek od nieruchomości dotyczy tylko wartości gruntu, a nie wartości nieruchomości lub kapitału. Wreszcie, ma system podatkowy, który zwalnia z opodatkowania zyski zagraniczne krajowych korporacji.

Estonia (…) ma 20-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, która jest stosowana tylko do rozdzielonych zysków

Na drugim miejscu w rankingu jest Łotwa, która niedawno przyjęła estoński system opodatkowania osób prawnych i ma stosunkowo przyjazny system opodatkowania dochodów z pracy.

Trzecie miejsce zajmuje Nowa Zelandia, która ma stosunkowo płaski i niski podatek dochodowy od osób fizycznych i zwolnienia od zysków kapitałowych, dobrze skonstruowany podatek od nieruchomości i  podatek od wartości dodanej.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości apeluje o rezygnację z podatku minimalnego

Na końcu rankingu podatkowego Włochy i Polska

Włochy mają najmniej konkurencyjny system podatkowy wśród krajów OECD. Szacuje się, że dostosowanie się do indywidualnego podatku dochodowego zajmuje firmom 169 godzin. Włoski podatek od wartości dodanej obejmuje mniej niż 40 procent ostatecznej konsumpcji, zawierając luki zarówno w polityce, jak i egzekwowaniu przepisów.

Dostosowanie się do indywidualnego podatku dochodowego zajmuje (włoskim) firmom 169 godzin

Polska znalazła się na przedostatnim miejscu w rankingu. Wprawdzie stawka podatku od osób prawnych jest niższa niż średnia w OECD (19% wobec 22,9 %), ale Tax Foundation krytycznie oceniła polskie podatki od nieruchomości,  aktywów bankowych i transakcji finansowych, a także fakt, że polskie firmy mają ograniczenia pod względem wysokości strat operacyjnych netto, które mogą wykorzystać do zrównoważenia przyszłych zysków.

Pełny raport: tutaj

Źródło: International tax competitiveness Index, 2021, Tax Foundation
Źródło: aleBank.pl