Polska nauka i polski biznes – jak mogą sprawnie współpracować?

Polska nauka i polski biznes – jak mogą sprawnie współpracować?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O zadaniach jakie stoją przed Polskim Forum Akademicko - Gospodarczym mówi rektor Politechniki Śląskiej, wiceprezes Forum prof. Arkadiusz Mężyk.

#ArkadiuszMężyk: W tej chwili uczelnie pracują nad nowymi swoimi statutami, aby z jednej strony zachować swoją autonomię i prowadzić kształcenie , a z drugiej efektywnie współpracować z biznesem prowadząc badania naukowe

Polskie Forum Akademicko- Gospodarcze powstało po to aby zbliżyć sferę biznesu i sferę nauki. Jego początki sięgają lat 90-tych. Inicjatorem powstania Forum był ówczesny rektor Politechniki Warszawskiej prof. Marek Dietrich – mówi obecny rektor Politechniki Śląskiej, wiceprezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego prof. Arkadiusz Mężyk.

Główną bezpośrednią przyczyną utworzenia Forum były procesy jakie zachodziły w pierwszych latach transformacji gospodarczo-ustrojowej w Polsce – zauważa prof. Arkadiusz Mężyk i dodaje – „W tamtych latach wiele związków między nauką a przemysłem zostało przerwanych z uwagi na nowe warunki gry rynkowej”.

W roku ubiegłym została wprowadzona ustawa o innowacyjności, nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które stworzyło lepsze możliwości współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Spółki celowe uzyskały większą swobodę działania, pojawiła się możliwość tworzenia spółek kapitałowych w uczelniach publicznych, spółek wykorzystujących mienie uczelni na rzecz otoczenia gospodarczego.

W tej chwili uczelnie pracują nad nowymi swoimi statutami, aby z jednej strony zachować swoją autonomię i prowadzić kształcenie, a z drugiej efektywnie współpracować z biznesem prowadząc badania naukowe. Efekty obecnych zmian legislacyjnych i organizacyjnych będzie można zobaczyć dopiero za kilka lat – dodaje wiceprezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego.

Źródło: aleBank.pl