Polska daleka od celu energetycznego uzgodnionego z Unią Europejską

Polska daleka od celu energetycznego uzgodnionego z Unią Europejską
Fot. Stock.Adobe.com / BERLINSTOCK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2018 r. zużycie energii pierwotnej w Unii Europejskiej osiągnęło 1 376 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) i było o 0,71% mniejsze niż w poprzednim roku. Końcowe zużycie energii osiągnęło 990 Mtoe i było o 0,02% większe niż w 2017 r.

#WitoldGadomski: Na jednostkę wytworzonego PKB zużywamy 30% więcej energii pierwotnej niż Niemcy, 47% więcej niż Wielka Brytania, 27% więcej niż Hiszpania i o 138% więcej niż Irlandia #ZużycieEnergii #CelEnergetycznyUE #EnergiaPierwotna @gazeta_wyborcza @InstEneregOdnaw

Zużycie energii pierwotnej to krajowe zużycie energii brutto z wyłączeniem celów nieenergetycznych, takich jak gaz ziemny wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Nie są też uwzględniane dostawy paliwa do międzynarodowych bunkrów morskich.

Końcowe zużycie energii to całkowita energia zużywana przez użytkowników końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, przemysł, rolnictwo, usługi, transport. Jest to energia, która dociera do odbiorcy końcowego i nie obejmuje energii, wykorzystywanej przez sam sektor energetyczny.

Cel UE: w tym roku mniej o 20%

Unia Europejska postawiła sobie cel zmniejszenia zużycia energii o 20% do roku 2020. Zużycie energii pierwotnej w roku bieżącym powinno wynosić nie więcej niż 1312 Mtoe, a zużycie energii końcowej nie więcej niż 959 Mtoe.

Za dziesięć lat, czyli do roku 2030 zużycie energii pierwotnej nie powinno przekraczać 1128 Mtoe, a końcowe zużycie energii nie powinno być większe niż 846 Mtoe.

Aby osiągnąć wyznaczone cele zużycie energii pierwotnej w UE powinno być w roku 2020 o 4,9% niższe, a w roku 2030 o 22% niższe niż w 2018. Cele te dotyczą wszystkich krajów łącznie, co nie znaczy, że wszystkie powinny obniżyć w tym samym tempie.

Cele krajowe

Kraje mają wyznaczone i uzgodnione z Unią Europejską indywidualne cele. Polska zobowiązała się obniżyć zużycie energii pierwotnej w latach 2010 − 2020 o 13,6 Mtoe, czyli o 12,3% i w roku 2020 osiągnąć poziom 96,4 Mtoe.

To oznaczałoby poprawę efektywności energetycznej, czyli zużycia energii pierwotnej w relacji do PKB. Jest jednak daleka od tego celu, tym bardziej, że w ostatnich latach zużycie energii pierwotnej w Polsce wzrosło, podobnie jak w 11 innych krajach Unii.

W całej UE zużycie energii pierwotnej osiągnęło szczytowy poziom w roku 2006  (1511 Mtoe). W kolejnych latach szybko spadało, co wynikało zarówno z poprawy efektywności energetycznej, jak też spowolnienia gospodarczego, a nawet recesji w roku 2009 i 2012. 

W roku 2014 UE osiągnęła najniższy poziom zużycia energii pierwotnej (1332 Mtoe), ale przyspieszenie wzrostu PKB spowodowało też wzrost zużycia energii. 

Polska na szóstym miejscu

W Polsce zużycie energii pierwotnej w roku 2014 wyniosło 89,5 Mtoe, a w kolejnych latach szybko rosło. W roku 2018 wyniosło 101,1 Mtoe, czyli o 4,7 Mtoe powyżej celu na rok 2020.

Polska jest szóstym krajem UE pod względem zużycia energii pierwotnej (uwzględniając Wielką Brytanię). Nasza gospodarka wciąż jest znaczne bardziej energochłonna niż gospodarki krajów Europy Zachodniej.

Na jednostkę wytworzonego PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) zużywamy 30% więcej energii pierwotnej niż Niemcy, 47% więcej niż Wielka Brytania, 27% więcej niż Hiszpania i aż o 138% więcej niż Irlandia.

Źródło: aleBank.pl