Polscy uczniowie w światowej czołówce pod względem kompetencji finansowych

Polscy uczniowie w światowej czołówce pod względem kompetencji finansowych
Fot. stock.adobe.com/ Pixel-Shot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Umiejętności finansowe polskich uczniów należą do jednych z najwyższych na świecie ‒ to wniosek z najnowszych badań przeprowadzonych przez OECD, według których wśród 20 ankietowanych krajów Polska ustępuje jedynie Kanadzie, Finlandii i Estonii.

#WaldemarZbytek: Edukacja finansowa to jeden z kluczowych obszarów wpływających na rozwój dziecka. Można to porównać do znajomości języków obcych, aktywności fizycznej czy rozwijania tzw. kompetencji miękkich #EdukacjaFinansowa #1czerwcazWIB #ZBP @WIBinstytut

Z drugiej jednak strony, jak wynika z najnowszego raportu „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, swoje kompetencje w zakresie wiedzy finansowej najsłabiej oceniają właśnie osoby młode – aż 83% z nich.

Ponadto, co drugi ankietowany w wieku 18‒24 lata deklaruje, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych.

Nauka finansów najcenniejszym prezentem dla dziecka na całe życie?

W teście przygotowanym przez OECD wzięło udział ponad 100 tysięcy 15-latków z takich krajów jak m.in. Hiszpania, Brazylia, Stany Zjednoczone, Australia, Indonezja czy Rosja. Badanie – oprócz potwierdzenia jakości kompetencji finansowych polskich uczniów względem kolegów z innych krajów (często bardziej zamożnych) ‒ wskazało także na pewne tendencje.

Jak wynika z danych, np. aż 58% badanych polskich uczniów czuje się dziś swobodniej płacąc za pomocą urządzenia mobilnego zamiast gotówki. Oczywiście cieszy, ogólnie wysokie – i to po raz trzeci z rzędu – miejsce, jakie zajęła polska młodzież w tym prestiżowym zestawieniu, ale czy jednak nie zamazuje nieco mniej optymistycznego obrazu?

Uczniowie w czołówce, osoby młode niepewne…

Patrząc bowiem na wyniki innego tegorocznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW to właśnie osoby młode czują się najbardziej niepewnie na polu zarządzania finansami osobistymi.

Co gorsza, połowa ankietowanych w wieku 18‒24 lata ma nawet trudność we wskazaniu konkretnego obszaru, który sprawia im najwięcej kłopotów. Wśród tych bardziej zdecydowanych, najwięcej osób dostrzega swój brak wiedzy na temat inwestowania (28%), systemu emerytalnego (22%) i finansów publicznych (20%).

…ale widzą konieczność edukacji finansowej

Nieco optymistyczniej prezentują się dane dotyczące opinii młodych Polaków na temat optymalnego etapu rozpoczęcia obowiązkowej edukacji finansowej.

Tutaj łącznie aż 87% badanych w wieku 18‒24 lata na zlecenie WIB i Fundacji GPW, jest zdania, że taki obowiązek powinien mieć miejsce. Najczęściej jako właściwy moment wskazali naukę w liceum (35%) i szkole podstawowej (20%).

Eksperci podkreślają, że naukę, czy też zabawę w zarządzanie finansami można rozpoczynać już na wczesnym etapie rozwoju dziecka.

Potwierdzają to dane z raportu Banku Pekao „Dziecięcy świat finansów – jak rynek finansowy odpowiada na potrzeby najmłodszych klientów”. Wynika z niego, że aż 90% matek dzieci w wieku 3‒16 lat uczy swoje pociechy oszczędzania.

Łącznie, aż 70% badanych rodziców jest zdania, że zdobycie umiejętności oszczędzania jest kolejnym naturalnym krokiem w wychowaniu. Co ciekawe, to jednak głównie mamy podejmują także decyzję o założeniu pierwszego konta bankowego dla dziecka.

Dominująca rola rodziców

Potwierdza to, że rola rodziców w kształceniu u swoich dzieci szacunku do pieniądza, nawyku oszczędzania czy podstawowych pojęć ekonomicznych jest bardzo ważna, by nie powiedzieć kluczowa.

O tym, że szkolna edukacja finansowa nie jest wystarczająca świadczą również międzynarodowe badania, jak choćby te przeprowadzane corocznie przez London Institute of Banking & Finance dotyczące edukacji finansowej młodzieży w wieku 15‒18 lat w Wielkiej Brytanii.

Wyniki ostatniej edycji wskazują na bardzo wysoki odsetek nastolatków (86%) którzy większość wiedzy finansowej i sposobu rozumienia finansów zdobywają poza szkołą.
W największym stopniu od rodziców (blisko 70%) lub samodzielnie, w tym dzięki wiedzy zdobytej online (17%).

Czytaj także: Jak banki mogą pomagać rodzicom w finansowej edukacji ich dzieci?

Akcja #1czerwcazWIB

– Doświadczenia krajowe i zagraniczne potwierdzają jedno – właściwa edukacja finansowa w dzisiejszym świecie to tak naprawdę jeden z kluczowych obszarów wpływających na dalszy rozwój dziecka. W zasadzie można to porównać do znajomości języków obcych, aktywności fizycznej czy rozwijania tzw. kompetencji miękkich.

Dlatego też, sektor bankowy w Polsce pod auspicjami Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości od lat realizuje szereg masowych inicjatyw edukacyjnych na czele z jednym z największych w Europie programów tego typu – „Bankowcy dla Edukacji”, w którym rocznie uczestniczy blisko 400 000 uczniów i studentów z całego kraju – mówi Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przypadającego na 1 czerwca, Warszawski Instytut Bankowości przygotował akcję #1czerwcazWIB, do której zaprosił szkoły, nauczycieli i uczniów z całej Polski do uczestnictwa w cyklu aktywności online przygotowanych w ramach specjalnej akcji edukacyjnej.

Jest ona skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży ‒ uczniów szkół podstawowych i średnich. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się m.in. ogólnopolskie lekcje online z zakresu finansów osobistych i cyberbezpieczeństwa, test wiedzy czy konkursy z nagrodami.

Więcej informacji na temat akcji #1czerwcazWIB można znaleźć na www.wib.org.pl i w mediach społecznościowych WIB.

Źródło: aleBank.pl