Inwestujemy: Polowanie na dywidenty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2009.d5.foto.17.a.150xKażdy dobrze zbudowany portfel inwestycyjny powinien posiadać zabezpieczenie kapitałowe w postaci substancji dywidendowej, czyli dywidendy netto wypłaconej lub też wypłacanej w niedalekiej przyszłości.

Andrzej Filipek

Bywają różne metody inwestowania osobistych nadwyżek finansowych. Można inwestować na zasadzie analizy szeptanej, czyli lokować swoje nadwyżki w takie aktywa, o których najczęściej rozprawia się na rynku finansowym. Jest to metoda prosta i nieskomplikowana, ale w przypadku poniesienia porażki pretensje za złe inwestowanie można mieć jedynie do samego siebie. Można inwestować z pewnym ryzykiem i wtedy potrzebna jest odrobina wiedzy na temat zjawisk zachodzących w gospodarce. Można również swoje nadwyżki finansowe oddać w zarządzanie funduszom inwestycyjnym, czyli instytucjom finansowym gromadzącym powierzone im środki finansowe, aby przynosiły dochód w postaci wartości dodanej. W końcu można samodzielnie stworzyć coś na podobieństwo portfela inwestycyjnego opartego na pewnych założeniach.

Niniejsze zestawienie opisuje i wyjaśnia mechanizm stworzenia oraz zaprezentowania osiągniętych rezultatów na podstawie pięciu portfeli inwestycyjnych. Każdy z nich został stworzony według jednego wspólnego kryterium. Inwestor miał do dyspozycji gotówkę w wysokości 50 tys. zł oraz możliwość dokonania inwestycji gdzie przy miesięcznym nakładzie inwestycyjnym wynoszącym 4 167 zł, wpływ miał wynosić nie mniej jak 7 500 złotych. Istotą badania było przeprowadzenie takiej analizy aby osiągnięta stopa zwrotu przyniosła jak najbliższą wartość środków w odniesieniu do nadwyżki finansowej wypracowanej w wyniku oceny NPV (nadwyżka po 6 miesiącach wynosi nieco ponad 26 tys. zł). Inwestor przy otwieraniu pozycji płacił standardową prowizję maklerską wynoszącą 0,4 proc. od zainwestowanej kwoty.

Utworzone portfele zostały posegregowane według klucza doboru spółek. Portfele oznaczone numerami od 1 do 4 niech będą portfelami nieruchomymi. Portfel nieruchomy to taki, gdzie stopę zwrotu liczy się w odniesieniu wartości portfela z końca badanego okresu do jego pozycji początkowej. Natomiast portfel numer 5 niech będzie portfelem ruchomym, inaczej obrotowym. Stopę zwrotu z poszczególnych portfeli można liczyć w różnych okresach, ale w niniejszym zestawieniu zbadany został okres od 05.01.2009 r. (dla portfela nr 5 od 05.12.2008 r., czyli ostatnia daty, kiedy można było nabyć prawo do dywidendy dla pierwszej spółki, która jest notowana na GPW S.A. i wypłacała dywidendę z zysku netto osiągniętego w 2008 r.). Każdy portfel składa się z określonej liczby akcji, a zakupy nie mogą przekroczyć wymienionej kwoty 50 tys. zł.

Portfel 1 – losowy

Jest to portfel inwestycyjny jak nazwa wskazuje złożony z 16 spółek dobranych metodą losową. Każdy z obiektów notowanych na GPW otrzymał numer i w wyniku przeprowadzonego losowania wybrano 16 spółek. Na każdą z wylosowanych spółek, inwestor mógł wydać do 3 137,5 zł (kwota zawiera 0,4 proc. prowizji maklerskiej). W okresie od 05.01.2009 do 30.06.2009 r. inwestor nie dokonywał żadnych operacji w wylosowanym zestawie. Żadna z wylosowanych firm w wymienionym okresie nie płaciła dywidendy. Niewielkie różnice wynikające z zainwestowanej sumy w poszczególne obiekty spowodowane były tym, że zakup wszystkich 16 obiektów nie mógł przekroczyć 50 tys. zł.

Tak zbudowany portfel, na dzień 30.06.2009 r. przynosił w omawianym okresie 52,5 proc. stopy zwrotu.

Portfel 2 – wygrani

Jest to rodzaj portfela inwestycyjnego tworzonego w trakcie czterech kolejnych sesji, czyli w okresie od 05.01.2008 do 08.01.2009 r. Metoda doboru akcji była taka, że na każdej z sesji w wymienionym okresie nabywane są cztery obiekty, które na danej sesji charakteryzowały się największym procentowym przyrostem kursu. Kolejne cztery obiekty są dobierane według tej samej zasady, ale żaden z obiektów nie może być ponownie zakupiony. W nawiasie przy nazwie akcji podana jest data zakupu danego obiektu do portfela. W przypadku tego rodzaju inwestycji na każdy obiekt przeznaczona jest kwota nieprzekraczająca 3137,5 zł wraz z 0,4 proc. prowizją maklerską. Suma wszystkich zakupów w okresie 05.01.2009 do 08.01.2009 r. nie przekroczyła 50 000 zł. Żadna ze spółek wchodzących w skład tego portfela w analizowanym okresie nie wypłacała dywidend. Tak zbudowany portfel na dzień 30.06.2009 r. przynosił 44,5 proc. stopy zwrotu.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI