Polnord uplasował obligacje o wartości 50 mln zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

polnord 02 400Wiodący na polskim rynku deweloper mieszkaniowy Polnord SA ("Spółka") z sukcesem zakończył publiczną emisję obligacji, sprzedając wszystkie oferowane obligacje o wartości 50 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na dalszy rozwój.

Polnord przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii M1. 500 tys. papierów dłużnych o łącznej wartości 50 mln zł trafiło do inwestorów detalicznych, w ramach zapisów składanych w dniach 8-19 czerwca br. Planowany dzień emisji to 2 lipca 2015 roku. 3-letnie obligacje były oferowane po cenie emisyjnej równej 100 zł według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3m powiększonej o 3,5-procentową marżę. Emisja obligacji M1 jest pierwszą emisją w ramach ustanowionego programu do kwoty 100 mln zł.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na dalszy rozwój Spółki, w szczególności na zmianę struktury finansowania Grupy oraz zakup nowych gruntów.  W najbliższym czasie Spółka zamierza zakupić nieruchomości położone głównie w Warszawie, pod realizację nowych projektów deweloperskich.

– Oferta zakończyła się pełnym powodzeniem. Sukces jest tym większy, że to pierwszy raz, kiedy Polnord wyszedł do inwestorów z publiczną emisją obligacji. Pragnę podziękować wszystkim inwestorom za zaufanie okazane spółce, a Grupie mBanku za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie procesu emisji obligacji – powiedział Piotr Wesołowski, Prezes Zarządu Polnord SA.

– Mamy konkretny plan, jak pozyskane środki wykorzystać. Wierzę, że jego realizacja przyczyni się do zwiększenia wartości spółki dla jej inwestorów – dodał Piotr Wesołowski, Prezes Zarządu Polnord SA.

W 2014 roku Polnord zawarł umowy sprzedaży 1.252 mieszkań. W I kwartale 2015 r. sprzedał 346 lokali.  Do końca roku Spółka planuje rozpocząć 17 inwestycji,  z czego 10 to kolejne etapy projektów już prowadzonych, a 7 to zupełnie nowe projekty w atrakcyjnych lokalizacjach. To stwarza potencjał do rozszerzenia oferty Polnordu o 2.197 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej ponad 115 tys. mkw. Polnord najwięcej projektów realizuje w obrębie aglomeracji warszawskiej i trójmiejskiej, czyli na bardzo chłonnych i dynamicznie rozwijających się rynkach.

Grupa Polnord skutecznie zmniejsza poziom zadłużenia. W 2014 roku wykonała plan zmniejszenia długu netto do poziomu 425 mln zł. Plan na 2015 rok to spadek zadłużenia o kolejne 50 mln zł.

Ewa Kumorek-Fedor