Polnord opublikował wyniki za I kwartał 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W I kw. 2015 r.  Grupa Polnord  S.A. wypracowała przychody na poziomie 66,3 mln zł i zysk netto w wysokości 1,3 mln zł. Grupa zawarła 346 umów sprzedaży i przekazała klientom 254 mieszkania.

Polnord S.A. opublikował skonsolidowany raport za I kw. 2015 r. Zwrócić należy uwagę na:

  • bardzo dobre wyniki sprzedaży – 346 lokali w I kw. 2015 r. (307 lokali w I kw. 2014 r.)

  • wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży z 19,4% w I kw. 2014r do 24,1% w l kw. 2015 r. Rentowność prowadzonej działalności jest również wyższa od wypracowanej w całym 2014 r. – 21,7 %.

  • obniżenie zadłużenia netto w I kw. 2015 r. o ok. 11,6 mln zł – z 427,8 mln zł do 416,2 mln zł.

W I kwartale 2015 r. Grupa Polnord wypracowała 66,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. To o 79 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., w którym Grupa zanotowała 37 mln zł przychodów. Zysk brutto ze sprzedaży za I kw. 2015r. wyniósł 15,97 mln zł (7,18 mln zł w I kw. 2014 r.) a EBIT czyli zysk brutto z działalności operacyjnej – 8,88 mln zł (wzrost o 7,32 mln zł w porównaniu do I kw. 2014 r.) Deweloper zanotował za pierwsze trzy miesiące br. ok. 1,3 mln zł zysku netto, wobec 424 tys. zł zaksięgowanych rok wcześniej. I kw. 2015 r. jest kolejnym okresem, w którym Grupa Polnord notuje dodatnie wyniki finansowe z prowadzonej działalności:

Polnord konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, z kwartału na kwartał zwiększając nie tylko wolumen sprzedanych mieszkań, ale również rentowność prowadzonej działalności, co w efekcie przekłada się na redukcję zadłużenia spółki. Pozytywne sygnały płynące z rynku oraz sukcesywnie wprowadzane do oferty kolejne inwestycje pozwalają liczyć w całym 2015r na kontraktację na poziomie ok. 1,5 tys. lokali netto. Rosnące wolumeny sprzedaży będą pozytywnie wpływać na wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych – mówi Piotr Wesołowski, Prezes Zarządu Polnord SA.

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany został na wydanych klientom mieszkaniach i lokalach usługowych, wybudowanych w ramach projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w: Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Łodzi. W I kw. 2015 r. Grupa przekazała klientom 254 lokale, w tym najwięcej w inwestycjach deweloperskich w Trójmieście i Szczecinie.

Do końca 2015 r. Grupa planuje uruchomić 17 inwestycji, z których 10 stanowi kolejne etapy już realizowanych projektów, pozostałe 7 to nowe inwestycje. Nowe projekty będą realizowane w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, Trójmieście, Szczecinie, Olsztynie i Wrocławiu. Projekty planowane do uruchomienia stwarzają potencjał do rozszerzenia oferty o 2.197 lokali o łącznej powierzchni PUM wynoszącej ponad 115 tys. m2. W sumie deweloper w całym bieżącym roku wprowadzi do sprzedaży ok. 2,5 tys. mieszkań.

Ewa Kumorek Fedor