Polityka wynagrodzeń w sektorze bankowym: Zasada proporcjonalności w polityce wynagrodzeń mniejszych banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.06.foto.048.a.267xOd momentu uchwalenia pakietu CRD III w 2010 r. i jego implementacji do krajowego porządku prawnego w państwach członkowskich banki muszą stosować specjalne zasady w zakresie polityki wynagrodzeń.

Dr Mariusz Zygierewicz
jest dyrektorem
Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego
w Związku Banków Polskich.

Warto przypomnieć, że celem wprowadzenia tych regulacji było dążenie do ograniczania skłonności do ryzyka podejmowanego przez najważniejsze osoby w bankach. To ryzyko wynikało z polityki wielu banków, które wprowadziły do systemów wynagrodzeń znaczące komponenty zmiennych, uznaniowych składników o charakterze premiowym. Premie te były zwykle uzależnione od poziomu bieżącego wyniku finansowego generowanego przez banki. Taka polityka mogła zachęcać do podejmowania ryzykownych, nieracjonalnych decyzji, które zwiększały niebezpieczeństwo wpadnięcia banku w tarapaty. Szczególne zaniepokojenie regulatorów dotyczyło zasady natychmiastowego rozliczenia krótkoterminowych zysków, które w dłuższej perspektywie mogą przekształcić się w stratę banku. Takie wąskie podejście nie pozwala także na racjonalnie zarządzanie bankiem w dłuższej perspektywie. Po udzieleniu pomocy publicznej wielu bankom działającym za granicą dodano do tego jeszcze zarzut, że zyski podlegają prywatyzacji (u kierownictwa i akcjonariuszy banków), a straty są upubliczniane poprzez udzielanie bankom wsparcia finansowego ze środków publicznych

Z tego powodu w pakiecie CRD III wskazano kategorie osób zatrudnionych w bankach, wobec których mają być stosowane szczególne zasady polityki wynagrodzeń. Polegały one przede wszystkim na wprowadzeniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, terminu ich wypłaty oraz formy ich wypłaty dla osób uprawnionych.

Zasady określone w pakiecie CRD III zostały praktycznie powtórzone w obowiązującym dziś pakiecie CRD IV. Regulują tę kwestię art.art. 92-95 tej dyrektywy. Jednocześnie jednak w art. 75 dyrektywa zobowiązała Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) do wydania wytycznych dotyczących prawidłowej polityki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI