„Polisa-Życie” TU SA Vienna Insurance Group rozszerzyła zakres ochrony Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży SCHOLAR 2014 o Pakiet Urazowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

vig.01.400x182Ubezpieczenie SCHOLAR 2014 to wielowariantowe grupowe ubezpieczenie szkolne na życie, ubezpieczonym może być przedszkolak, uczeń, student do 30 roku życia.

Nowością jest Pakiet Urazowy z tytułu następujacych  zdarzeń:

  • Wstrząśnienie mózgu
  • Złamanie
  • Zwichnięcie
  • Oparzenie
  • Odmrożenie
  • Lekkie obrażenia ciała.

Można zawrzeć dodatkową umowę od następstw nieszczęśliwych wypadków  podczas wycieczki. Program  wyróżnia się też tym, że świadczenie  w przypadku zgonu jest wypłacane  bez względu na jego przyczynę.

„Polisa – Życie” stosuje uproszczony system w zakresie wypłaty świadczeń będących następstwem nieszczęśliwych wypadków, posiada  jeden druk zgłoszeniowy do wszystkich roszczeń. Konstrukcja produktu umożliwia elastyczne dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb  i możliwości finansowych konkretnej grupy dzieci i  młodzieży.
SCHOLAR i SUPER SCHOLAR otrzymało Order Finansowy, przyznany przez Home&Market w kategorii specjalny produkt finansowy.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń