Polacy codziennie zastrzegają aż 400 utraconych dokumentów tożsamości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

infodok.iii.kw.2015.okladka.400x

Ostatni kwartał przyniósł niemal rekordowy wzrost bazy międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, gdzie zastrzegane są zgubione i skradzione dowody osobiste oraz paszporty. Zastrzeżono aż 36,8 tys. dokumentów, czyli co 3,5 minuty do bazy trafiał nowy dokument (400 szt. dziennie). Baza Systemu DZ zawiera ich obecnie ponad 1,5 mln.

Warto pamiętać o ryzyku jakie niesie za sobą brak naszej reakcji na utratę dokumentu. Od 2008 r. podjęto łącznie aż 59,4 tys. prób wyłudzeń kredytów, z wykorzystaniem cudzych dowodów osobistych i paszportów, na łączną kwotę ponad 3,25 miliarda złotych. Tylko w trzecim kwartale 2015 r. odnotowano aż 1 888 takich przypadków.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków PolskichWarto jednak podkreślić, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest znacznie wyższa, co pokazują np. policyjne statystyki dot. ogólnej liczby tego typu przestępstw. Dlatego stale rozbudowywana jest baza Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i poszerza się krąg firm i instytucji z niej korzystających” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

 

 

 

 

 

 

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2015 r. wyniosła 63,25 mln złotych (średnio 687,5 tys. zł dziennie). Najwyższą próbą wyłudzenia była kwota 4,25 mln złotych (woj. pomorskie) – wynika z 23. edycji raportu InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

W III kwartale odnotowano 1 888 prób wyłudzeń. To liczba, która oznacza ustabilizowanie się tej liczby w czasie trzech kwartałów 2015 r.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko. Z tego powodu w podawanych w Raporcie InfoDOK danych o zastrzeżeniach uwzględniane są także te dokumenty. Samych dowodów osobistych i paszportów w bazie danych Systemu DZ znajduje się obecnie 1 177 781 szt.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za III kwartał 2015 roku znajduje się w dziale: Raporty.