Podzielone opinie w sprawie expose (sonda aleBank.pl – październik 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.02.400x225Październik minął pod znakiem zmiany warty na stanowisku premiera. Co za tym idzie z uwagą wsłuchiwaliśmy się w zapowiedzi pani premier Ewy Kopacz, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii natury makroekonomicznej.

W tym stanie rzeczy pytania, które zadaliśmy uczestnikom sondy nawiązywały wprost do zapowiedzi zawartych w expose. Pierwsze z nich brzmiało: Czy zapowiedziany w expose pakiet socjalny zwiększy deficyt budżetowy? 

141031.sondaz.alebank.pl.2014.10.czy.zapowiedziany.w.expose.pakiet.socjalny.zwiekszy.deficyt.budzetowy

Ogromna większość respondentów, bo 77 proc. uważa, że tak, podczas gdy jedynie 14 proc. odpowiedziało przecząco. Zanim rzeczywistość rozstrzygnie kto miał rację, wypada z zadowoleniem odnotować, ze roszczeniowa retoryka opozycji parlamentarnej i spektakularne niekiedy protesty związkowe nie zmieniają trzeźwej oceny społeczeństwa, które jest świadome, że to stan budżetu i kondycja gospodarki decydują o możliwości zaspokajania potrzeb społecznych.

Tego poglądu nie zmienia nawet relatywnie wysoki – 9 proc. – odsetek osób pozbawionych w omawianej kwestii wyraźnej opinii. Inna rzecz, że w czasie, kiedy zadawaliśmy to pytanie nie były jeszcze znane dane dotyczące korekty przewidywań co do rzeczywistego poziomu deficytu budżetowego w roku bieżącym. Skoro zaś będzie on mniejszy o co najmniej 18 miliardów w stosunku do planowanych wskaźników, to nie ulega kwestii, że możliwości spełnienia zapowiedzi pani premier wydaja się być całkiem realne.

Co do drugiego pytania dotyczącego możliwości zwiększenia przyszłorocznych wpływów do budżetu w efekcie zmian podatkowych, opinie ankietowanych są znacznie mniej zróżnicowane. Optymiści, którzy odpowiedzieli tak, stanowili 41 proc. badanych, podczas gdy przeciwnego zdania było aż 56 proc. Jak ważna to kwestia, może najlepiej świadczyć fakt, że jedynie 3 proc. uczestników sondy nie zdeklarowało opinii w przedmiocie skutków reformy podatkowej.

141031.sondaz.alebank.pl.2014.10.czy.zmiana.prawa.podatkowego.zapowiedziana.w.expose.e.kopacz.zwiekszy.wplywy.do.budzetu

Wydaje się, że niezależnie od tego, kto będzie miał rację, pani premier dobrze odczytuje społeczne nastroje i skupia uwagę na tym, co przekłada się na warunki życia i siłę nabywczą każdego z nas. Ostrożny optymizm jednych, podobnie jak wynikający z doświadczeń przeszłości pesymizm drugich, niebawem zostaną zweryfikowane. Zanim to jednak nastąpi, już dzisiaj zapraszamy do udziału w sondzie listopadowej, która zapowiada zbliżający się nieuchronnie koniec roku, którego bilans determinował będzie perspektywy na kolejny 2015 rok. To już jednak, jak mawiał klasyk, zupełnie inna historia.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.