Podział Raiffeisen Bank Polska. BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zmiany statutu

Podział Raiffeisen Bank Polska. BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zmiany statutu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska. Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także RBPL, co oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia podziału, poinformował bank.

Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także #RaiffeisenBankPolska #KNF #BGŻBNPParibas

„Wydanie powyższych decyzji KNF oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia podziału określone w planie podziału, o których bank informował (…) w raportach bieżących” – czytamy w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 14 września podała, że nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank i zezwoliła na podział przejmowanego banku.

Wydanie tej decyzji stanowiło warunek zawieszający realizację pakietu transakcji, w wyniku których podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska SA ma zostać przeniesiona w drodze podziału do Banku BGŻ BNP Paribas, a następnie pozostała po podziale część Raiffeisen Bank Polska, obejmująca w szczególności portfel kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej oraz stosunki prawne związane z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea, zostanie połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International AG, na skutek czego aktywa i zobowiązania Raiffeisen Bank Polska SA przeniesione zostaną na oddział Raiffeisen, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów RBPL.

KE nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia

W kwietniu 2018 r. Grupa BNP Paribas zawarła porozumienie z Raiffeisen Bank International w sprawie nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Plan podziału RBPL został uzgodniony i podpisany 28 kwietnia, zaś 24 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNP Paribas podjęło uchwały w sprawie podziału RBPL. W lipcu br. Komisja Europejska nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia, co również było jednym z warunków przeprowadzenia transakcji.

Czytaj także: Bank BGŻ BNP Paribas przejmuje podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska. Jest zielone światło od KNF >>>

W końcu sierpnia prezes BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański podtrzymał plan finalizacji przejęcia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów w IV kwartale br.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews