Podwyższenie podatku akcyzowego na alkohol i tytoń: rząd skierował do Sejmu nowelę ustawy

Podwyższenie podatku akcyzowego na alkohol i tytoń: rząd skierował do Sejmu nowelę ustawy
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym - zakładający podniesienie stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10% od 1 stycznia 2020 został skierowany do Sejmu, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy o 10% #akcyza #alkohol #tytoń

„Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ostatnia zmiana stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio: 15% i 5%.

Proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy o 10%

„Proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy o 10%. Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.” – czytamy także.

„Oszacowane skutki budżetowe obejmują łączne wpływy z podatku akcyzowego oraz z podatku od towarów i usług. Oczekiwany skutek budżetowy (łącznie 1 698,7 mln zł) obejmuje w 2020 r. ok. 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz ok. 1 145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich. Prognoza skutku finansowego powyższej indeksacji zakłada: – dla alkoholu etylowego elastyczność cenową na poziomie -0,715; – dla piwa elastyczność cenową na poziomie -2,411; – dla wina elastyczność cenową na poziomie -0,488; – dla papierosów elastyczność cenową na poziomie -0,6” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Łącznie w ciągu 10 lat obowiązywania ustawy dochody budżetu państwa wyniosą 16 987 mln zł

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w postaci zmniejszenia dochodów bądź zwiększenia wydatków, podano także.

„Zwiększenie obciążeń w zakresie podatku akcyzowego z uwagi na indeksację stawek podatku akcyzowego w zakresie napojów alkoholowych (z wyjątkiem cydru i perry), wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich. W przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów prawdopodobny jest następujący wzrost cen wyrobów akcyzowych przy podwyżce stawki akcyzy w wysokości 10% w roku 2020:

– 0,5 litra wódki 40% vol. – 1,4 zł

– 0,5 litra piwa o zawartości 12 stopni Plato – 0,06 zł

– 0,75 litra wina i napoju fermentowanego – 0,15 zł

– 20 sztuk papierosów – 1,02 zł

– 50 gram tytoniu do palenia – 1,69 zł

– cygaro o masie 10 g – 0,4 zł

– 100 gram suszu tytoniowego – 2,29 zł

– 100 gram wyrobu nowatorskiego – 3,38 zł” – czytamy także.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło: ISBnews