Podsumowanie X edycji seminarium „Jakość danych”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dyskusja.250xPonad 100 osób gościło na X edycji seminarium z serii "Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń". Podczas seminarium zaprezentowano przykłady praktycznych problemów rozwiązań w związku z ograniczeniami na dostęp sektora ubezpieczeniowego do danych w procesach przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

Szczególną uwagę poświęcono kwestiom referencyjności danych oraz dostępowi do rejestrów państwowych, możliwości głównie pod kątem weryfikacji jakości danych w systemach informacyjnych. Wiele uwagi poświęcono kwestiom standardów bezpieczeństwa, tym razem kładąc nacisk na zachowanie ciągłości działania. Zaproponowano również wstępny etap prac nad Kodeksem Dobrych Praktyk Ochrony Danych w Ubezpieczeniach, wypracowanych przez Zespół przy Podkomisji Ochrony Danych i Standaryzacji Informacji PIU.

W ramach tej problematyki szczególną uwagę poświęcono propozycjom wypracowania standardów udostępniania przez zakłady ubezpieczeń informacji zawierającej dane osobowe, stanowiące jednocześnie tajemnicę ubezpieczeniową. Zaprezentowano również propozycję zmian legislacyjnych, doprecyzowujących i standaryzujących sposób realizacji funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto omówiono skutki praktyczne dla sektora ubezpieczeniowego z nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie dotyczącym wtórnego wykorzystania informacji z rejestrów publicznych.

Ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie Pana Ministra Wojciecha Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotyczące zakresu podmiotowego dostępu do rejestrów publicznych. Tradycyjnie zaprezentowano również stan prac nad podnoszeniem jakości danych w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych KNF.

Bardzo ważnym praktycznym sukcesem PIU jako centrum kompetencyjnego sektora ubezpieczeniowego w obszarze zarządzania jakością i standaryzacji informacji, jest trwałe zakorzenienie się traktowania kwestii referencyjności danych jako krytycznej osi konstrukcyjnej zarówno rejestrów publicznych, jak i systemów informacyjnych w zakładach ubezpieczeń. Rzutuje tu również na praktykę legislacyjną, w której w stosunku do kwestii referencyjności obecnie nie zadaje się już pytania „czy”, tylko „jak i kiedy”. Seminarium odbyło się 10 października br. Materiały z seminarium dostępne są na stronie internetowej PIU.

Źródło: PIU