Początek wiosennego sezonu ubezpieczeń upraw

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

concordia.01.250x68Wraz z pierwszym dniem kalendarzowej wiosny, tj. 21 marca 2013 roku, Concordia Ubezpieczenia rozpoczyna wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością ubezpieczenia ryzyka gradu lub w pakiecie grad, deszcz nawalny, huragan. Od 17 kwietnia dodatkowo będzie możliwa sprzedaż ubezpieczeń w pakietach zawierających ryzyko przymrozków.

Istotną nowością w tym sezonie będzie możliwość oferowania ubezpieczenia Ochrony Prawnej bądź Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wraz z ubezpieczeniem upraw rolnych.

W wiosennym sezonie ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte uprawy tradycyjnych roślin rolniczych oraz wybranych gatunków warzyw i owoców. W zależności od rodzaju i gatunku uprawy oraz rodzaju ryzyka, ubezpieczenia będą zawierane z dopłatą z budżetu państwa lub bez jej udziału.

Concordia Ubezpieczenia przygotowała dla swoich Klientów ubezpieczenia w pakietach: grad; grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L); grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L); grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L); ogień.

Concordia Ubezpieczenia wprowadzając z dniem 1 października 2012 nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia ujednoliciła zasady ubezpieczenia zarówno w stosunku do polis komercyjnych, jak i z dopłatami budżetu państwa. Według nowych zasad istnieje możliwość oferowania ubezpieczenia upraw rolnych jak i ryzyk, w stosunku do których możliwe jest stosowanie dopłat do składek z budżetu państwa, jak i upraw rolnych oraz ryzyk w stosunku do których dopłaty do składek nie obowiązują. Wprowadzono czytelne zasady uznania szkód w oparciu o symptomy szkód spowodowane przez poszczególne ryzyka, a także wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące uznania szkody i wypłaty odszkodowania w ryzykach deszczu nawalnego i huraganu.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia