Po decyzji Sądu Apelacyjnego DM IDMSA może rozpocząć procedurę wprowadzania do obrotu akcji serii K

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

idmsa.dm.250xSąd Apelacyjny w Krakowie uchylił ostatnie spośród postanowień Sądu Okręgowego, nakazujących wstrzymanie wykonania uchwały DM IDMSA o podwyższeniu kapitału jako zabezpieczenie roszczenia jednego z akcjonariuszy. Decyzja ta sprawia, że spółka może rozpocząć procedurę dematerializacji akcji serii K i ich dopuszczenia do obrotu na GPW.

Sąd Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją i uchylił wszystkie postanowienia Sądu Okręgowego, które uniemożliwiały wprowadzenie akcji serii K do obrotu. Liczymy, że już niedługo wszyscy inwestorzy, którzy wsparli spółkę kapitałowo będą mogli swobodnie dysponować swoimi akcjami oraz wykonywać inne prawa przysługujące akcjonariuszom – mówi Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA.

Do obrotu zostanie wprowadzonych 416,65 mln akcji serii K. Łącznie w obrocie znajdowało się będzie 634,8 mln akcji DM IDMSA.

Inwestorzy, którzy objęli obligacje zamienne, a następnie skonwertowali je na akcje, to przede wszystkim akcjonariusze długoterminowi, dlatego nie spodziewamy się nagłego zwiększenia podaży walorów DM IDMSA na GPW, tym bardziej, że obecna ich wycena nie może być dla nikogo satysfakcjonująca. Oczywiście jest to zawsze indywidualna decyzja, niemniej wiele wskazuje na to, że zdecydowana większość z nich pozostanie z nami na dłużej – dodaje Rafał Abratański.

18 września 2012 r. NWZA DM IDMSA przyjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje. W jej efekcie broker pozyskał 50 mln zł, które umożliwiły spłatę części zadłużenia Spółki, odbudowanie bazy kapitałowej oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej zgodnej z nową strategią. Uchwała ta została jednak zaskarżona przez dwóch akcjonariuszy spółki. Decyzje Sądu Okręgowego, który wydał postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wnioskodawców poprzez wstrzymanie wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, spowodowały, że ponad 80 inwestorów, którzy wzięli udział w emisji, nie mogło wykonywać przysługującym im praw z nowych akcji. Sąd Apelacyjny uwzględnił argumentację DM IDMSA zawartą w zażaleniach na decyzje Sądu Okręgowego i uchylił trzy spośród czterech wydanych postanowień oraz zmienił czwarte, odrzucając w całości wniosek akcjonariusza o zabezpieczenie roszczenia.

Źródło: Dom Maklerski IDMSA