Płatności transgraniczne – więcej informacji o kosztach transakcji dla posiadaczy kart płatniczych

Płatności transgraniczne – więcej informacji o kosztach transakcji dla posiadaczy kart płatniczych
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszej połowie 2019 roku Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące płatności transgranicznych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 ma na celu między innymi zapewnienie większej transparentności przy płatnościach w innym państwie członkowskim. Przepisy wchodzą w życie 19 kwietnia br.

Przepisy dotyczące obowiązku informacyjnego w przypadku transakcji transgranicznych, tak by klient był świadom dodatkowych kosztów zaczęto implementować już w 2020 roku.

Strony oferujące usługi przeliczania walut już mają obowiązek informować w bankomacie lub w punkcie sprzedaży o kwocie do zapłaty na rzecz odbiorcy w walucie używanej przez odbiorcę lub o kwocie do zapłaty przez płatnika w walucie rachunku płatnika.

Przed zainicjowaniem transakcji płatniczej strona ta informuje również płatnika o możliwości dokonania płatności w walucie używanej przez odbiorcę.

Co nowego od 19 kwietnia?

Już od 19 kwietnia 2021 roku dostawców usług płatniczych dotyczyć będzie  nowy obowiązek informowania – tym razem o wysokości marży.

Wykonanie tego obowiązku wymaga od banków dokonania zmian w ich systemach teleinformatycznych. Klienci banków, którzy będą dokonywali płatności kartą bankową dotyczących wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności w punkcie sprzedaży, gdy zlecenie to jest denominowane w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku płatnika otrzymywać będą od banku powiadomienia.

Powiadomienia będą informowały klienta o wysokości marży procentowej w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Tego typu powiadomienia wysyłane będą niezwłocznie po autoryzacji transakcji.

W jaki sposób banki będą powiadamiać klientów?

Będzie to już zależało od wewnętrznych ustaleń banku, jego możliwości i w sposób uzgodniony z klientem. Powiadomienia wysyłane będą za pośrednictwem powszechnie i łatwo dostępnego kanału lub kanałów komunikacji elektronicznej.

Będą one pojawić się w następujących kanałach: e-mail, PUSH, sms lub w skrzynce w aplikacji.

W treści powiadomienia takiego jak PUSH, które jest krótkie, pojawi się jedynie informacja o wysokości marży w stosunku do kursu EBC, natomiast w powiadomieniach np. e-mail będzie mogło się pojawić więcej szczegółów takich jak: czas wykonania transakcji, jej rodzaj, kwota.

Dodatkowo powyższe informacje, instytucje płatnicze będą przedstawiały zbiorczo raz w miesiącu.

Czy każdy klient musi otrzymywać takie powiadomienia?

Rozporządzenie narzuciło bankom konieczność komunikowania wysokości marży, ale daje też możliwość użytkownikom usług płatniczych rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości elektronicznych.

Wyłącznie od klientów będzie zależało czy będą chcieli mieć w nie wgląd i korzystać z takiej transparentności danych, czy też wyłączą sobie  taką możliwość.

Źródło: aleBank.pl