Płatności firmowe kartami Visa Business Debit

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

visa.01.400x280Czy mali przedsiębiorcy - w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - muszą mieć oddzielny rachunek firmowy? Czy mogą dokonywać płatności firmowych z konta osobistego? Visa Europe, w poszukiwaniu odpowiedzi na te nurtujące wielu przedsiębiorców pytania, zleciła renomowanej kancelarii Wardyński i Wspólnicy przygotowanie opinii prawnej na temat ustawowego zapisu dotyczącego obowiązku korzystania przez przedsiębiorców z rachunków firmowych. Jak wynika z opinii, zalecane jest, by płatności firmowe były dokonywane za pośrednictwem właśnie takich rachunków, a nie z konta osobistego. Płatności można regulować również za pomocą kart Visa Business Debit wydawanych do rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy podjęła się analizy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, normującego kwestię posiadania rachunku bankowego przez MSP. Prawnicy rekomendują przyjęcie interpretacji ostrożnościowej, z której wynika, że przedsiębiorcy powinni korzystać z firmowego rachunku bankowego, zarówno dokonując lub przyjmując płatności, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, jak i w przypadkach, gdy wartość jednorazowej transakcji związanej z wykonywaną działalnością przekracza 15 tys. euro.

Z opinii prawnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy wynika również, że, biorąc pod uwagę możliwość niekorzystnych interpretacji organów podatkowych, także przedsiębiorca będący osobą fizyczną powinien posiadać rachunek rozliczeniowy, za pośrednictwem którego będzie dokonywał płatności – w tym rozliczeń z urzędem skarbowym. Zgodnie z przytoczoną opinią prawną bezpiecznym wyjściem dla przedsiębiorców jest korzystanie z rachunku firmowego.

„Zgodność z aktualnym ustawodawstwem to nie jedyna korzyść z posiadania takiego rachunku. Najważniejszą zaletą oddzielnego konta firmowego jest większa kontrola nad wydatkami prywatnymi i służbowymi oraz dostęp do dodatkowych produktów powiązanych z kontem dla MSP. Jednym z takich rozwiązań są karty Visa Business Debit, wspierające przedsiębiorców w zarządzaniu firmowymi finansami” – komentuje Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa Europe w Polsce i na Węgrzech.

Karty Visa Business Debit, przeznaczone dla firm z sektora MSP, są wydawane przez większość polskich banków. Płatności dokonywane takimi kartami obciążają rachunek firmowy, zatem karty te mogą – zgodnie z powyższą interpretacją – być wykorzystywane w rozliczeniach między firmami. Nowe możliwości przed kartami firmowymi otwiera zapowiedź Ministerstwa Finansów, które poinformowało, że wkrótce zamierza udostępnić terminale POS, umożliwiające regulowanie płatności kartą w instytucjach publicznych, m.in. w urzędach skarbowych.

Dokonywanie płatności za pomocą kart debetowych Visa Business wydanych do rachunków dla MSP pozwala skuteczniej kontrolować firmowe finanse, m.in. dzięki łatwości śledzenia historii transakcji i wydatków firmy oraz wygodzie firmowych rozliczeń. Przedsiębiorcy wystarczy dostęp do rachunku firmowego poprzez bankowość elektroniczną, by uzyskać czytelny wykaz wszystkich transakcji dokonanych kartą. Dzięki karcie debetowej Visa Business osoby prowadzące działalność gospodarczą zyskują także możliwość dokonywania płatności służbowych drogą internetową.

Posługując się kartą, przedsiębiorca ma możliwość natychmiastowego jej zastrzeżenia lub odzyskania środków w przypadku transakcji internetowej (dzięki procedurze charge back), jeżeli nie spełnia ona ustalonych warunków. Na przedsiębiorców dokonujących płatności kartami Visa Business Debit czekają także specjalne, biznesowe promocje i zniżki dostępne za pośrednictwem serwisu Oferty Visa.

Źródło: Visa Europe