Plan Concordii na najbliższe lata

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

concordia.01.400x261Jacek Bielaczyk, członek zarządu Concordii, za największy sukces firmy w 2014 r. uważa osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Podkreśla, że mimo dużej ilości wypłaconych odszkodowań firmie udaje się utrzymać bardzo dobrą rentowność.

Jak zaznacza Jacek Bielaczyk strategia działania Concordii została nakreślona jeszcze w 2013 r. Zakłada ona, że celem ubezpieczyciela na najbliższe lata jest konsekwentne zmierzanie do zapewnienia jak najlepszej oferty ubezpieczeniowej, likwidacyjnej i obsługowej branży rolnej. Jego zdaniem szczególnym wyzwaniem w 2015 r. będzie sprostanie wymogom stawianym przez Rekomendację U. Zapewnia jednak, że firma już teraz jest bardzo dobrze przygotowana na jej wdrożenie.

Źródło: PIU