PKO BP: dalsze podwyżki stóp procentowych mogłyby być mało produktywne

PKO BP: dalsze podwyżki stóp procentowych mogłyby być mało produktywne
Fot. PAP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dalsze podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej mogłyby być mało produktywne, gdyż restrykcyjna polityka monetarna staje się zdecydowanie mniej skuteczna w otoczeniu ekspansywnej polityki fiskalnej, oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

„Docelowa stopa procentowa NBP w rozpoczętym w październiku 2021 cyklu wyniesie wg nas 7%, przy czym RPP może nie zadeklarować zdecydowanie, że cykl został zakończony (może pozostać w trybie decyzji „z posiedzenia na posiedzenie”). Widzimy szansę na obniżki stóp pod koniec 2023″ – czytamy w kwartalniku makroekonomicznym banku „Wojenny interwencjonizm”.

Argumenty za zakończeniem cyklu zacieśniania pieniężnego

Według banku, istnieje jednak szereg argumentów przemawiającym za zakończeniem cyklu zacieśniania pieniężnego.

„Po pierwsze, dokonane podwyżki stóp oraz prawdopodobny spadek oczekiwań inflacyjnych podniosły wysokość realnej stopy procentowej – liczonej ax ante. Po drugie, ze względu na znaczny wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych załamał się popyt na kredyt ze strony gospodarstw domowych. Po trzecie, realna dynamika sprzedaży detalicznej znacząco wyhamowała (rośnie zaledwie w skali takiej, jak wzrost liczby konsumentów – uchodźcy)” – czytamy dalej.

Czytaj także: BNP Paribas: nie czas na mówienie o obniżkach stóp procentowych >>>

Czynnikami ryzyka, które mogłyby wywierać presję na utrzymanie stóp na wysokim poziomie lub nawet kontynuację podwyżek byłby: (1) uporczywość mocnej presji popytowej i inflacji; (2) silniejsze niż wśród państw regionu pogorszenie salda rachunku bieżącego i deficytu fiskalnego, zwiększające zapotrzebowanie na napływ kapitału; (3) znaczące osłabienie złotego i pogorszenie nastawienia wobec krajowej waluty, podano także.

Główne czynniki niepewności dla prognozy stóp procentowych to: (1) decyzje Fed i EBC; (2) kształtowanie się ścieżki inflacji; (3) tempo/skala pogorszenia koniunktury; (4) zmienność kursu PLN, (5) ryzyko (geo)polityczne.

Dostrzegamy ryzyko, że działania fiskalne, mające w krótkim okresie łagodzić skutki szoku energetycznego, połączone ze wzrostem płacy minimalnej w 2023 o blisko 20% mogą opóźnić proces powrotu inflacji do celu NBP.

– podsumowano w raporcie.

Cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce

Jak informował wcześniej we wrześniu prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński, RPP będzie rozważała na posiedzeniu w październiku brak podwyżki albo podwyższenie stóp procentowych o 25 pb. Podkreślił, że można tak sądzić na podstawie wypowiedzi większości członków RPP podczas wczorajszego posiedzenia. Wskazał również, że RPP formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych.

Po 11 dotychczasowych podwyżkach główna stopa referencyjna wynosi 6,75%.

Źródło: ISBnews