PKO BP: 422 mln zł zysku netto w II kwartale; nowa strategia na przełomie roku, wkrótce płatności odroczone

PKO BP: 422 mln zł zysku netto w II kwartale; nowa strategia na przełomie roku, wkrótce płatności odroczone
Fot. stock.adobe.com/Alex
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Plski odnotował 422 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1236 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk PKO BP okazał się 26 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali go na 335,1 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 287 mln zł do 389 mln zł.

W pierwszej połowie 2022 roku zysk netto grupy PKO BP spadł o 23,8 proc. do 1.838 mln zł.

Czytaj także: Były wiceminister finansów i skarbu nowym prezesem PKO BP >>>

Zysk netto w II kwartale 2022 roku spadł 66 proc. rdr i 70 proc. w ujęciu kwartalnym.

Duża rezerwa na kredyty frankowe

Wyniki PKO BP obciążyła w II kwartale duża rezerwa na kredyty CHF oraz składka na funduszu pomocowego systemu ochrony. PKO BP odnotował 1.176 mln zł kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF, a dodatkowa wpłata na rzecz funduszu pomocowego systemu ochrony wyniosła 872 mln zł.

Bank w II kwartale zawiązał niższe niż oczekiwano rezerwy oraz zaraportował wyższy od szacunków rynku wyniki z tytułu opłat i prowizji.

Saldo rezerw

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2022 roku 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 26 proc. wyższych odpisów na poziomie 304,5 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 255 mln zł do 390 mln zł. Rezerwy spadły 20 proc. rdr i 55 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka kredytowego

Koszt ryzyka kredytowego w I połowie 2022 roku spadł do 0,58 proc. z 0,66 proc. rok wcześniej.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 3.639 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 3.661,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.638 – 3.731 mln zł). Wynik odsetkowy wzrosł 51 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa w I połowie 2022 roku wzrosła do 3,19 proc. z 2,75 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 1.249 mln zł i był 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.194,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.179 mln zł do 1.217,3 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne banku w II kwartale wyniosły 2.359 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.376,1 mln zł). Koszty wzrosły 65 proc. rdr i 28 proc. w ujęciu kwartalnym.

Ugody z frankowiczami

Bank podał, że w I półroczu 2022 roku kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF). Do końca I półrocza 2022 roku zarejestrował prawie 27,6 tys. wniosków o mediacje, a 15.993 mediacje zakończyły się pozytywnie. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec I półrocza 2022 roku było 5.780.

Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 15.461, z czego 15.151 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 310 w toku postępowań sądowych.

Coraz większa popularność kredytów ze stałą stopą

PKO BP podał, że kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym tę opcję wybrało 74 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłatę kredytu.

Do grupy PKO BP należy ukraiński Kredobank. Bank ten na koniec czerwca 2022 roku posiadała centralę we Lwowie oraz 73 oddziały, w tym w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi zlokalizowanych było 17 oddziałów. PKO BP szacuje, że na koniec czerwca 2022 roku około 20 proc. portfela kredytowego spółki znajduje się bezpośrednio w obszarach, w których toczą się działania wojenne lub są blisko nich, w tym poniżej 4 proc. – w rejonach tymczasowej okupacji lub aktywnych działań bojowych.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła niemal 429 mld zł i wzrosła od początku roku o około 11 mld zł.

Depozyty i kredyty

Depozyty klientów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 326 mld zł, tj. wzrosły o 33 mld zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2021 roku w efekcie wzrostu zarówno depozytów korporacyjnych jak i depozytów bankowości detalicznej i prywatnej.

Finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 247 mld zł i wzrosło o 10 mld zł w odniesieniu do końca czerwca 2021 roku głównie w efekcie wzrostu finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu jak również leasingu i faktoringu oraz spadło o blisko 1 mld zł w stosunku do końca grudnia 2021 roku na co wpływ miał spadek w segmencie kredytów bankowości detalicznej i prywatnej dodatkowo wzmocniony utworzeniem rezerwy na ryzyko prawne, przy wzroście w segmencie kredytów gospodarczych.

Średnie oprocentowanie należności kredytowych w grupie PKO BP na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 5,09 proc., a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,31 proc. PKO BP podał, że oczekuje wzrostu średniego oprocentowania depozytów ogółem w kolejnych kwartałach ze względu na wprowadzenie do oferty depozytów o istotnie wyższym oprocentowaniu.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,3 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 16,11 proc.

Priorytetem PKO BP pozostaje transformacja cyfrowa

Priorytetem PKO BP pozostaje transformacja cyfrowa, bank zintensyfikuje prace nad nową strategią, planuje ją ogłosić na przełomie roku. PKO BP jest silną, dochodową instytucją, o wysokiej efektywności kosztowej, z bardzo dobrze zarządzanym, kontrolowanym ryzykiem – poinformował Paweł Gruza, wiceprezes zarządu kierujący jego pracami.

„Bank jest silną instytucją, dochodową, o wysokiej efektywności kosztowej, z bardzo dobrze zarządzanym, kontrolowanym ryzykiem” – powiedział Gruza.

Priorytetem banku była, jest i będzie transformacja cyfrowa – nasze kanały zdalne, komunikacji z klientami będą rozwijane.

Gruza podał, że prace nad nową strategią banku będą pod jego kierownictwem zintensyfikowane.

„Spodziewam się jej ogłoszenia na przełomie roku” – powiedział Gruza.

„Bank będzie rósł w sposób zrównoważony z zachowaniem interesu wszystkich interesariuszy” – dodał.

„Ostatnie półrocze było pełne czynników nieprzewidywalnych – od tragicznej sytuacji na Ukrainie, po sytuację na rynku stóp procentowych (…) Te wszystkie czynniki powodują niepewność na rynku, powodują dodatkowe ryzyko. Dzięki naszej bardzo dobrej pozycji kapitałowej, jakości naszego portfela kredytowego, bank był w stanie osiągnąć te wyniki, z których jesteśmy dumni” – powiedział Gruza.

Nowy prezes PKO BP zapowiada wspieranie dialogu sektora bankowego z administracją

Będę wspierał dialog pomiędzy sektorem bankowym, a administracją publiczną dotyczący m.in. finansowania transformacji energetycznej – poinformował Paweł Gruza.

„Polska gospodarka ma oczywiście obszary, gdzie wymagane jest wsparcie i udrożnienie finansowania i mam nadzieję, że dialog, który będę wspierał pomiędzy sektorem finansowym, bankowym, a szeroko rozumianą administracją, przyczyni się do tego, że tematy ważne – jak chociażby transformacja energetyczna – zostaną w optymalny sposób zaadresowane. Tak swą rolę w tym zakresie rozumiem. Oczywiście nie ograniczam twego tylko do tego tematu, ale to jeden z najistotniejszych”- powiedział Gruza.

Obciążenia regulacyjne stały się głównym czynnikiem decydującym o wynikach sektora

Ryzyko regulacyjne i obciążenia z nim związane stały się głównym czynnikiem, który decyduje o wynikach sektora bankowego i kierunkach jego rozwoju – ocenił wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski.

Ryzyko regulacyjne do tej pory traktowaliśmy jako „koszt transakcyjny”, a dzisiaj urasta na główny czynnik, który decyduje o wynikach, decyduje być może również o kierunkach rozwoju sektora.

– powiedział Drabikowski.

PKO BP szacuje, że 63 proc. jego klientów zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych. Przy takiej partycypacji bank zakłada, że koszt tego programu, który obciąży wyniki III kwartału, wyniesie ok. 3 mld zł.

Bank w III kwartale poniesie także koszty dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które szacowane są na 340 mln zł.

Wiceprezes banku Piotr Mazur ocenił, że wraz ze spadkiem stóp procentowych klienci powinni być bardziej zainteresowani zawieraniem ugód w sprawie kredytów CHF.

PKO BP planuje udostępnić usługę płatności odroczonych w IV kw. 2022 r.

PKO Bank Polski kończy testy usługi płątności odroczonych (ang. Buy Now Pay Later, BNPL) i planuje udostępnić ją klientom w IV kw. 2022 r, poinformował wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski.

„Jesteśmy w fazie zaawansowanych testów usługi płatności odroczonych i udostępnimy ją klientom najprawdopodobniej w czwartym kwartale” – powiedział wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski.

Wcześniej bank zapowiadał uruchomienie usługi BNPL na III kw.

„To będzie ciekawe uzupełnienie naszej oferty, ale nie jest kluczowy czynnik consumer finance” – dodał wiceprezes.

„Chcemy, by ta platforma była otwarta dla całego rynku, zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty” – powiedział natomiast wiceprezes Piotr Mazur.

Reakcja rynku na wyniki finansowe PKO BP

Analitycy spodziewają się, że pierwsza reakcja na te wyniki będzie pozytywna, chociaż ogólnie oceniają je jako neutralne. Wyniki banku wsparły niższe koszty ryzyka w segmencie korporacyjnym.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Podstawowe przychody lekko powyżej oczekiwań z uwagi na silny wynik prowizyjny. Pozostałe przychody wypadły natomiast nieco gorzej, przez co łączny poziom przychodów jest zbliżony do prognoz. Największe pozytywne zaskoczenie miało miejsce w kosztach ryzyka w segmencie korporacyjnym, w którym bank rozwiązał wręcz 7 mln zł rezerw. Negatywnie w sektorze wyróżnia się dynamika salda kredytowego, które spadło kdk o 1 proc. Wyniki powinny podnieść naszą prognozę zysku netto na ten rok o ok. 200 mln zł, ale wpływ na kolejne lata i wycenę raczej neutralny”.

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, IPOPEMA:

„Pierwsza reakcja rynku na te wyniki będzie pozytywna, ale ogólnie wyniki określiłabym jako neutralne. Koszty ryzyka były głównym źródłem przebicia prognoz, bank pokazał lepszy wynik prowizyjny, natomiast pozostałe przychody były poniżej oczekiwań, co dało łącznie przychody zgodne z oczekiwaniami.

W wynikach nie widać mocnych zaskoczeń. Wynik prowizyjny zakończył na plus ze względu na lepsze wolumeny korporacyjne, natomiast wolumeny detaliczne były pod presją.

Kosztom ryzyka z jednej strony mogła pomóc sprzedaż NPL, bank nie zawiązał takich rezerw na Kredobank, jak w I kwartale. W segmencie korporacyjnym widać niższe rezerwy, to pomogło uzyskać bankowi niższe koszty ryzyka”.

Źródło: PKO Bank Polski / PKO BP, PAP BIZNES, ISBnews