PKO Bank Polski współfinansuje budowę nowoczesnej spalarni odpadów w Poznaniu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xPKO Bank Polski współfinansuje największą w historii inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na realizację instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu Bank przyznał kredyt w wysokości 260 milionów złotych. Inwestycję zrealizuję spółka SITA Zielona Góra, której 50-procentowym udziałowcem jest Fundusz Marguerite. Bank jest także jednym z sześciu głównych inwestorów Funduszu.

Udziałowcami spółki SITA Zielona Góra, która zaprojektuje, zbuduje, a następnie będzie eksploatowała instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przez 25 lat, są SITA POLSKA –  spółka zależna Suez Environment, będącego światowym liderem rozwiązań środowiskowych oraz Fundusz Marguerite, specjalizujący się w projektach dotyczących energii, transportu i infrastruktury. PKO Bank Polski zaangażowany jest kapitałowo w Fundusz jako jeden z tzw. „core sponsorów”.

Dodatkowo PKO Bank Polski udzielił, w ramach konsorcjum banków, spółce SITA Zielona Góra kredytu konsorcjalnego w wysokości 260 milionów złotych. Całkowity koszt budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu szacowny jest na ponad 720 milionów złotych. Finansowanie uzupełnione jest przez dotacje unijne w wysokości 352 milionów złotych. Konsorcjum bankowe oprócz PKO Banku Polskiego tworzą Pekao SA i Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu to ważny projekt dla mieszkańców i władz miasta. Jest to także bezprecedensowa pod względem wielkości i znaczenia inwestycja. Zarówno siła kapitałowa banku, jak kompetencje i doświadczenie zespołu przygotowującego model finansowania w ramach projekt finance, pozwala nam z sukcesem uczestniczyć w tego typu projektach. Jako Welkopolanin cieszę się z tego w szczególny sposób – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu jest największym w historii Polski projektem realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakład będzie przetwarzał odpady z terenu miasta, jak również dziewięciu sąsiednich gmin. Wydajność inwestycji to 210 tys. ton rocznie. Instalacja ma zostać oddana do użytku w 2016 roku. Dzięki niej będzie możliwe wstrzymanie składowanie odpadów na lokalnych składowiskach, zgodnie z europejską dyrektywą i polską ustawą o odpadach.

Poznański zakład – zlokalizowany na działce należącej do Miasta w rejonie Karolin – to druga w ostatnich miesiącach inwestycja ekologiczna współfinansowana przez PKO Bank Polski. W listopadzie PKO Bank Polski uruchomił finansowanie projektu dwóch odrębnych, lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, w Tuchowie i Kukini, zyskując 5-procentowy udział w rynku finansowania energetyki wiatrowej i umacniając pozycję czołowego banku finansującego energetykę odnawialną.

Instalacja termicznego unieszkodliwiana odpadów komunalnych w Poznaniu jest już drugą w historii inwestycją współfinansowaną przez fundusz Marguerite w Polsce. Fundusz Marguerite (2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych opartego o konsensus czołowych instytucji finansowych i rządów krajów pod egidą liderów najważniejszych instytucji wspólnotowych – Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Strategia Funduszu przewiduje finansowanie inwestycji sektora energetycznego i transportowego we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

PKO Bank Polski jest jednym z głównych akcjonariuszy Funduszu, mającym status tzw. „core sponsora”, z zaangażowaniem 100 mln euro. Pozostali udziałowcy strategiczni Funduszu to wiodące narodowe instytucje finansowe: Caisse des Dépots et Consignations (CDC) – (Francja), Cassa Depositi e prestiti (CDP) – (Włochy), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – (Niemcy), Instituto de Credito Oficial (ICO) – (Hiszpania) oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Dodatkowo przy każdej inwestycji Funduszu realizowanej w Polsce, PKO Bank Polski będzie bankiem współkredytującym.