PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro
Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.

#PKOBankHipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski @PKOBP

„Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni podaje informacje o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 marca 2019 r., data zakończenia: 1 marca 2019 r.

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 marca 2019 r.

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk.

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%.

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 000 sztuk.

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 sztuk.

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,489% wartości nominalnej.

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1.

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1″ – czytamy w komunikacie.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi 99 489 000 euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 marca 2019 r. stanowi równowartość 428 588 663,1 zł, podano także.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.

Źródło: ISBnews