PKO Bank Hipoteczny: 42,6 mln zł zysku netto w I poł. 2018 roku, portfel kredytów wzrósł o 3 mld zł

PKO Bank Hipoteczny: 42,6 mln zł zysku netto w I poł. 2018 roku, portfel kredytów wzrósł o 3 mld zł
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Hipoteczny zanotował 42,6 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r. dzięki niskim kosztom finansowania i dyscyplinie kosztowej, a także wzrostowi portfela nowych kredytów o ponad 3 mld zł od początku roku.

#PKOBankHipoteczny zanotował 42,6 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r. dzięki niskim kosztom finansowania i dyscyplinie kosztowej #PKO @PKOBP

„Wypracowaliśmy rentowność dzięki konsekwentnemu powiększaniu portfela kredytowego. Najważniejszym czynnikiem, który umożliwił nam osiągnięcie wzrostu zysku netto, był wynik z tytułu odsetek w wysokości 120 mln zł. Co ważne, nasz portfel kredytowy ma świetną jakość: świadczy o tym niski poziom odpisów (wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe w pierwszej połowie 2018 r. wyniósł -4,4 mln zł” – powiedziała prezes Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.

Suma aktywów  przekroczyła 20 mld zł na koniec czerwca

Suma aktywów banku przekroczyła 20 mld zł na koniec czerwca, z czego portfel kredytowy wyniósł 19 mld zł i wzrósł o 3 mld zł od początku roku. Bank podał, że wynik ten osiągnięto dzięki sprzedaży kredytów mieszkaniowych o wartości 1,9 mld zł, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 1,9 mld zł.

Trzy emisje listów zastawnych

„Wzrost portfela kredytowego w pierwszej połowie 2018 roku został sfinansowany dzięki trzem emisjom listów zastawnych, które zostały uplasowane na rynku: emisji benchmarkowej listów zastawnych denominowanych w euro o wartości 500 mln euro, a także dwóm emisjom listów zastawnych denominowanych w złotych, o wartości odpowiednio 700 mln zł oraz 100 mln zł” – czytamy dalej.

Saldo listów zastawnych PKO BH wzrosło w ciągu półrocza o 3,3 mld zł i wynosiło 12,2 mld zł na koniec czerwca.

„Dzięki konsekwentnym działaniom, realizujemy zadania, które stawia przed nami Grupa PKO BP. Potrafimy nie tylko profesjonalnie i terminowo dostarczać płynność zarówno w euro jak i złotówce – ale nasze emisje realizujemy przy relatywnie niskich marżach. Cieszy nas to szczególnie w obliczu zmienności rynku” – powiedziała Strugała.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.

Źródło: ISBnews