PKN Orlen i Lotos podpisały plan połączenia; fuzja ma przyspieszyć inwestycje w OZE

PKN Orlen i Lotos podpisały plan połączenia; fuzja ma przyspieszyć inwestycje w OZE
PKN Orlen Fot. PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Połączenie PKN Orlen i Lotos, zgodnie z podpisanym planem, nastąpi poprzez przeniesienie majątku grupy Lotos do PKN Orlen. W zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. Fuzja według tej ostatniej spółki ma przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawić pozycję negocjacyjną z dostawcami.

W związku z połączeniem PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji emitowanych w ramach procesu połączenia, skierowaną do akcjonariuszy grupy Lotos.

Liczba przyznanych akcji stanowić ma liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych, wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji, akcjonariusze Lotosu otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

Czytaj także: PKN Orlen: 3,18 mld zł zysku netto w IV kw. 2021 r.; na ten rok plan inwestycji w wysokości 15 mld zł >>>

„Przyjęta formuła połączenia jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w tej transakcji, które pozwoli na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych. Przyjęta struktura transakcji zapewni też lepszą płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności” – napisano w komunikacie prasowym.

Warunki finalizacji transakcji

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

PKN Orlen podał, że parytet wymiany, który został określony, a także finalne, szczegółowe założenia połączenia były przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych.

W wyniku fuzji PKN Orlen i grupy Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc.

Fuzja Orlenu z Lotosem ma poprawić pozycję wobec dostawców

Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos pozwoli utworzyć zdywersyfikowany koncern energetyczny o dużym potencjale wzrostu i zwiększonej odporności na warunki makro. Większa platforma przyspieszy inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawi pozycję negocjacyjną z dostawcami. Transakcja ma wygenerować synergie w różnych obszarach – ocenia PKN Orlen.

Orlen spodziewa się, że połączenie skali i siły finansowej pozwoli Lotosowi i Orlenowi lepiej konkurować z graczami regionalnymi i globalnymi.

Większa platforma przyspieszy inwestycje w odnawialne źródła energii takie jak morskie farmy wiatrowe oraz w petrochemię i paliwa alternatywne, a także zwiększy koncentrację na cyfryzacji oraz badaniach i rozwoju.

„Połączony podmiot będzie miał silniejszą pozycję negocjacyjną z dostawcami, a także partnerami technologicznymi, którzy są kluczowi do dalszego rozwoju” – napisano w prezentacji Orlenu.

„Oczekuje się, że transakcja wygeneruje synergie w różnych obszarach, w tym w optymalizacji kapitału obrotowego, redukcji kosztów stałych i zmiennych oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami i kapitałem ludzkim” – dodano.

Kluczowe synergie do wygenerowania zostały określone w logistyce i handlu hurtowym, produkcji rafineryjnej, zakupach i kapitale obrotowym.

Dodatkowe obszary synergii wynikającej z większej organizacji obejmują wykorzystanie wspólnego know-how i kapitału ludzkiego, optymalizację projektów inwestycyjnych oraz inne optymalizacje kosztowe.

Fundamenty do przejęcia PGNiG w III kwartale 2022 roku

Orlen oczekuje, że płynna i dobrze przygotowana integracja stanowić będzie solidne fundamenty do przejęcia PGNiG w trzecim kwartale 2022 roku.

Czytaj także: Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen planowane do końca 2022 roku; jest warunkowa zgoda UOKiK >>>

Dzięki fuzjom m.in. z Lotosem i PGNiG, płocki koncern zapewni sobie rozwój biopaliw i paliw alternatywnych (np. wodór), rozwój w obszarze recyklingu, dynamiczny rozwój OZE, magazynowanie energii, nowe kompleksowe usługi i formaty, zrównoważony portfel aktywów, głównie gazowych.

Po fuzji całkowita zdolność grupy w rafinerii wyniesie ponad 45 mt rocznie, a grupa będzie strategicznym dostawcą regionalnym dla branży chemicznej. Całkowite moce energetyczne połączonej grupy wyniosą 3,3 GW.

Całkowita sieć stacji paliw po fuzji przekroczy 3000 z szacowanym udziałem w krajowym rynku na poziomie około 36 proc.

W segmencie wydobycia połączona rezerwa 2P wyniesie według danych na 2021 rok około 241 mln boe.

Źródło: PAP BIZNES