PKB wzrósł o 4,6 proc. w I kw. 2019 r. Szybciej od oczekiwań

PKB wzrósł o 4,6 proc. w I kw. 2019 r. Szybciej od oczekiwań
Dane Fot. stock.adobe.com/relif
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,6% r/r w I kw. 2019 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Według szybkiego szacunku @GUS_STAT produkt krajowy brutto (#PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,6% r/r #GUS

„W I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6%” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: PKB rośnie nadspodziewanie szybko >>>

Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 4,5% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. Zarówno minister finansów Teresa Czerwińska, jak i minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówili ostatnio, że wzrost PKB w I kw. tego roku wyniósł ok. 4,5% r/r.

Czytaj także: PKB na mieszkańca Polski wzrósł do 74 proc. średniej UE w 2018 r. >>>

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 31 maja br.

Minister Kwieciński: coraz bardziej realne ponad 4% wzrostu PKB w 2019 r.

Wyższy od oczekiwań wzrost PKB w I kwartale tego roku sprawia, że coraz bardziej realna staje się prognoza wzrostu PKB powyżej 4% r/r w całym 2019 r., uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Prognozowałem 4,5%, jest nawet nieco więcej. Coraz bardziej realna staje się prognoza wzrostu PKB powyżej 4% w 2019 r. Potwierdzają to podniesione ostatnio prognozy dla PL przez EBRD i KE” – napisał Kwieciński na swoim profilu w serwisie Twitter.

Perzyna z GUS: tempo wzrostu powyżej PKB notujemy w przemyśle i budownictwie

Tempo wzrostu szybsze niż w całej gospodarce narodowej notujemy w przemyśle i budownictwie, a wolniejsze – w handlu i naprawach, poinformowała Anita Perzyna z Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego.

„Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: przemyśle i budownictwie natomiast niższe niż w gospodarce: w handlu i naprawach” – powiedziała Perzyna podczas spotkania z dziennikarzami.

Według niej, dynamika wzrostu wartości dodanej w przemyśle brutto w I kw. będzie szybsza od ogólnej dynamiki wzrostu PKB.

„W I kw. tego roku notujemy nieco szybsze tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosty o 6,1% r/r wobec 5,5% w I kw. 2018 r.” – wskazała Perzyna.

„Zanotowano również wzrost produkcji w górnictwie i wydobyciu o 6,5% r/r wobec spadku 1,8% w I kw. 2018 r.” – podkreśliła Perzyna.

Dodała, że dynamika wzrostu wartości dodanej w handlu w I kw. będzie słabsza od ogólnej dynamika PKB.

„Jeżeli chodzi o pozostałe segmenty rynku, głównie usługowe, to oceniamy, że dynamika wzrostu wartości dodanej może być niższa od ogólnej dynamiki PKB” – powiedziała Perzyna.

„Oceniamy, że popyt krajowy w I kw. ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy zarówno dzięki popytowi konsumpcyjnemu, jak i inwestycyjnemu. W I kw. tego roku sprzedaż detaliczna r/r wzrosła o 4,1% wobec 8,1% w ub r., a siła nabywcza przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw rosła w tempie 5,3% wobec wzrostu o 5,6% w I kw. ub.r. Siła nabywcza świadczeń emerytalnych poza rolnictwie rosła o 2,9% wobec wzrostu 1,5% w I kw. 2018 r., a w sektorze rolniczym był to wzrost o 2,2% wobec 1,5% w I kw. 2018 r.” – powiedziała też Perzyna.

Dodała także, że na podstawie wstępnych danych z instytucji rządowych i samorządowych wzrost realny spożycia publicznego w I kw. będzie na podobnym poziomie, co w I kw. 2018 r.

Minister Emilewicz: wzrost PKB utrzyma się na poziomie powyżej 4% r/r w II kw. 2019 r.

Wzrost gospodarczy utrzyma się na poziomie powyżej 4% r/r w II kw. 2019 r., prognozuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że wzrost utrzymujący się powyżej 4% jest zgodny z założeniami na cały 2019 rok.

„Według szybkiego szacunku GUS PKB w I kw. br. wzrósł o 4,6% (r/r), wobec 5,2% przed rokiem. To bardzo dobra wiadomość. Taki wynik plasuje nas wśród najszybciej rozwijających się krajów UE. Utrzymanie tak dynamicznego wzrostu to nasz cel, który sukcesywnie realizujemy, podejmując kolejne probiznesowe działania. Wzrost PKB, utrzymujący się powyżej 4%, jest zgodny z naszymi założeniami na cały 2019 rok” – napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS.

Według szacunków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) – dane GUS będą 31 maja – w I kw. utrzymała się wysoka dynamika inwestycji, poinformowała minister.

„Poza inwestycjami infrastrukturalnymi, należy zwrócić uwagę na wzrost inwestycji w sektorze budowlanym, w tym wzrost na rynku mieszkaniowym. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na koniec marca przekroczyła 47 tys. (wzrost o 5,7%). Wynika to przede wszystkim ze wzmożonej aktywności w obszarze mieszkań budowanych na sprzedaż i wynajem, których liczba wzrosła aż o 11,5%” – napisała Emilewicz.

„Celem działań, które obecnie realizujemy, jest dalsze pobudzanie inwestycji. Oczekujemy utrzymania ich dynamicznego wzrostu w kolejnym kwartale. W II kw. 2019 roku spodziewamy się utrzymania wzrostu PKB na poziomie powyżej 4%” – podsumowała minister.

Źródło: ISBnews