PIU: wartość składki z bancassurance stanowiła 12,2 proc. składki ogółem w 2018 r.

PIU: wartość składki z bancassurance stanowiła 12,2 proc. składki ogółem w 2018 r.
Źródło: PIU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance przez ubezpieczycieli wyniosła 7,6 mld zł w 2018 br. wobec 10,2 mld zł rok wcześniej i stanowiła 12,2% składki ogółem wobec 16,3% w 2017 roku, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Wartość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale #bancassurance przez ubezpieczycieli wyniosła 7,6 mld zł w 2018 br. wobec 10,2 mld zł rok wcześniej #PIU @PIU_org_pl

Wartość składki przypisanej brutto w kanale bancassurance w ubezpieczeniach na życie wyniosła 5,7 mld zł na koniec ub. r. wobec 21,7 mld zł składki przypisanej ogółem, co stanowiło 26,1%. Rok wcześniej składka z bancasurance wyniosła 8,5 mld zł, co stanowiło 34,7% składki ogółem, która wyniosła 24,6 mld zł.

Największy udział w składce miały produkty inwestycyjne

Największy udział w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem w ub r. miały produkty inwestycyjne (3,48 mld zł wobec 6,56 mld zł rok wcześniej), produkty powiązane z produktem bankowym (1,94 mld zł wobec 1,69 mld zł rok wcześniej), zaś niepowiązane z produktem bankowym stanowiły 0,24 mld zł wobec 0,26 mld zł rok wcześniej.

Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w dziale II, tj. przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniosła 1,95 mld zł w 2018 r. i stanowiła 4,8% składki ogółem zebranej w tym okresie (40,5 mld zł). Rok wcześniej składka z bancassurance wyniosła 1,64 mld zł i stanowiła 4,3% przypisu składki ogółem (37,8 mld zł).

Z raportu PIU wynika także, że składka przypisana w dziale II w sektorze gospodarstw domowych wyniosła 22,9 mld zł w 2018 r., zaś udział składki z bancassurance wyniósł 8,5%. Rok wcześniej było to odpowiednio 19,8 mld zł i 8,3%.

Źródło: ISBnews